17 mar 2015 13:44

17 mar 2015 13:46

"Introduktionen är extra viktig"

VÄSTRA GÖTALAND: Oppositionsråd vill stärka nyutbildade

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor steg med 94 procent under 2014.

– Ett jättebekymmer, säger oppositionsrådet Karin Engdahl (S).

Vi skrev om de skenande kostnaderna för sjuksköterskor från bemanningsföretag under tisdagen. Under förra året var kostnaden 70 miljoner; 2013 handlade det om 36 miljoner.

Karin Engdahl (S), vice ordförande i regionens personalutskott, betonar att det är ett stort problem att rekrytera tillräckligt med personal.

– Vi har en förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor, betald specialistutbildning men det räcker ändå inte just nu.

Hon konstaterar att regionen som arbetsgivare måste vara självkritisk och se över hur arbetsmiljön påverkar. Just bland yngre sjuksköterskor är det vanligt med sjukskrivningar. Gruppen finns nämnd i en utredning som regionen just nu håller på med.

– Introduktionen är viktig och måste vi fortsätta utveckla. Det är värdefullt för en yngre nyutbildad sjuksköterska att få stöd från en rutinerad, och att inte behöva känna sig osäker eller må dåligt utan vara trygg, säger Karin Engdahl.

Hon tycker det är positivt att antalet regionalt anställda undersköterskor ökade under 2014.

– De har en viktig roll. Vi har stimulerat med centrala pengar och satsningen är lyckad.

Kommentar till att antalet anställda i regionen ökar?

– Vi ökar hela tiden. Det är logiskt, det blir hela tiden fler som behöver vård.

Vi skrev om de skenande kostnaderna för sjuksköterskor från bemanningsföretag under tisdagen. Under förra året var kostnaden 70 miljoner; 2013 handlade det om 36 miljoner.

Karin Engdahl (S), vice ordförande i regionens personalutskott, betonar att det är ett stort problem att rekrytera tillräckligt med personal.

– Vi har en förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor, betald specialistutbildning men det räcker ändå inte just nu.

Hon konstaterar att regionen som arbetsgivare måste vara självkritisk och se över hur arbetsmiljön påverkar. Just bland yngre sjuksköterskor är det vanligt med sjukskrivningar. Gruppen finns nämnd i en utredning som regionen just nu håller på med.

– Introduktionen är viktig och måste vi fortsätta utveckla. Det är värdefullt för en yngre nyutbildad sjuksköterska att få stöd från en rutinerad, och att inte behöva känna sig osäker eller må dåligt utan vara trygg, säger Karin Engdahl.

Hon tycker det är positivt att antalet regionalt anställda undersköterskor ökade under 2014.

– De har en viktig roll. Vi har stimulerat med centrala pengar och satsningen är lyckad.

Kommentar till att antalet anställda i regionen ökar?

– Vi ökar hela tiden. Det är logiskt, det blir hela tiden fler som behöver vård.