17 mar 2015 07:00

17 mar 2015 13:23

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor dubbelt så hög

Regionens kostnader för hyrläkare sjönk under 2014 jämfört med 2013, men kostnaderna för sjuksköterskor från bemanningsföretag ökade med 94 procent.

Regionen har jobbat länge för att minska kostnaderna för personal som plockas in från bemanningsföretag.

Enligt regionens årsredovisning sjönk kostnaderna för inhyrda läkare med 23 miljoner till 396 under 2014, jämfört med året innan. Närhälsans vårdvalsverksamhet (vårdcentralerna) fick ned sin kostnad med 37 miljoner, medan Skaraborgs sjukhus redovisade den största ökningen med 17 miljoner kronor.

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor steg från 36 miljoner kronor (2013) till 70 miljoner under 2014. Procentuellt var ökningen 94 procent.

Fler anställda

Vid årsskiftet hade regionen 52 010 anställda, vilket var 884 fler än året innan. Både antalet visstidsanställda och tillsvidareanställda ökade. 92 procent av ökningen skedde inom hälso- och sjukvården, främst handlade det om undersköterskor, läkare samt sjukhustekniker och laboratoriepersonal.

Åtta av tio anställda är kvinnor. Medelåldern bland männen är 46,2, bland kvinnorna är det 47,2 år.

Personalomsättningen var 7,4 procent förra året, vilket innebar en ökning med 0,7 procentenheter.

Sjukfrånvaron ökade med 0,4 procentenheter under förra året, jämfört med 2013, och uppgick till 6,2 procent. Ökningen ligger främst inom den långa sjukfrånvaron (mer än 60 dagar). Utvecklingen i övriga landet är den samma.

Mer jämställda löner

I december 2014 var kvinnornas medellön 79,1 procent av männens, vilket innebar en ökning med 0,7 procentenheter med ett år tidigare.

Enligt årsredovisningen beror skillnaden på att männen är mer representerade i yrken med högre utbildningar, exempelvis tandläkare, chefer och läkare.

Regionen satsade 50 miljoner under 2014 för lönesatsningar hos de kvinnodominerade yrkesgrupperna. De grupperna hade en löneutveckling på 3,3 procent under förra året; övriga grupper låg på 2,3 procent.

Personalutskottet

Vi har förgäves sökt regionrådet Gunilla Levén (M) och oppositionsrådet Karin Engdahl (S), ordförande respektive vice ordförande i personalutskottet.

Regionen har jobbat länge för att minska kostnaderna för personal som plockas in från bemanningsföretag.

Enligt regionens årsredovisning sjönk kostnaderna för inhyrda läkare med 23 miljoner till 396 under 2014, jämfört med året innan. Närhälsans vårdvalsverksamhet (vårdcentralerna) fick ned sin kostnad med 37 miljoner, medan Skaraborgs sjukhus redovisade den största ökningen med 17 miljoner kronor.

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor steg från 36 miljoner kronor (2013) till 70 miljoner under 2014. Procentuellt var ökningen 94 procent.

Fler anställda

Vid årsskiftet hade regionen 52 010 anställda, vilket var 884 fler än året innan. Både antalet visstidsanställda och tillsvidareanställda ökade. 92 procent av ökningen skedde inom hälso- och sjukvården, främst handlade det om undersköterskor, läkare samt sjukhustekniker och laboratoriepersonal.

Åtta av tio anställda är kvinnor. Medelåldern bland männen är 46,2, bland kvinnorna är det 47,2 år.

Personalomsättningen var 7,4 procent förra året, vilket innebar en ökning med 0,7 procentenheter.

Sjukfrånvaron ökade med 0,4 procentenheter under förra året, jämfört med 2013, och uppgick till 6,2 procent. Ökningen ligger främst inom den långa sjukfrånvaron (mer än 60 dagar). Utvecklingen i övriga landet är den samma.

Mer jämställda löner

I december 2014 var kvinnornas medellön 79,1 procent av männens, vilket innebar en ökning med 0,7 procentenheter med ett år tidigare.

Enligt årsredovisningen beror skillnaden på att männen är mer representerade i yrken med högre utbildningar, exempelvis tandläkare, chefer och läkare.

Regionen satsade 50 miljoner under 2014 för lönesatsningar hos de kvinnodominerade yrkesgrupperna. De grupperna hade en löneutveckling på 3,3 procent under förra året; övriga grupper låg på 2,3 procent.

Personalutskottet

Vi har förgäves sökt regionrådet Gunilla Levén (M) och oppositionsrådet Karin Engdahl (S), ordförande respektive vice ordförande i personalutskottet.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.