17 mar 2015 20:36

17 mar 2015 20:36

Skas missade frakturer

IVO-BESLUT

En äldre kvinna föll i hemmet och fick åka ambulans till akuten vid Skaraborgs sjukhus. Röntgenundersökningen på vänster höft och knä visade inte på någon fraktur, patienten fick smärtstillande och skickades hem.

Hon fortsatte ha ont, flyttades till ett akut korttidsboende och en röntgen av vänster fotled begärdes. Den undersökningen visade på två frakturer, patienten gipsades och fick inte belasta benet. Vänster underben, fotled eller fot undersöktes inte.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger läkaren på akuten kritik.

Ivo menar att patientens lidande hade kunnat undvikas om passade åtgärder hade gjorts vid det första besöket på akuten. Fotleden borde ha undersökts och behandlats.

En äldre kvinna föll i hemmet och fick åka ambulans till akuten vid Skaraborgs sjukhus. Röntgenundersökningen på vänster höft och knä visade inte på någon fraktur, patienten fick smärtstillande och skickades hem.

Hon fortsatte ha ont, flyttades till ett akut korttidsboende och en röntgen av vänster fotled begärdes. Den undersökningen visade på två frakturer, patienten gipsades och fick inte belasta benet. Vänster underben, fotled eller fot undersöktes inte.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger läkaren på akuten kritik.

Ivo menar att patientens lidande hade kunnat undvikas om passade åtgärder hade gjorts vid det första besöket på akuten. Fotleden borde ha undersökts och behandlats.