19 mar 2015 18:30

19 mar 2015 18:30

"Bygg om snabbare"

SKARABORG: Kommunalförbundet om Trafikverkets planer för Kinnekullebanan

Skaraborgs Kommunalförbund vill skynda på ombyggnaden av Kinnekullebanan.

– Problemet är att staten finansierar och det finns inga pengar i planen, säger samordnaren Gunnar Carlsson.

Under fredagen tar styrelsen ställning till ett förslag på remissvar av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan, som går mellan Håkantorp och Gårdsjö.

Kommunalförbundet anser att studien är bra, grundlig och beskriver banans brister och vad som bör göras på ett bra sätt. Elektrifiering av hela sträckan, som nu trafikeras av diesellok, en fullgod banvall, helsvetsad räls, ombyggda plattformar samt ett nytt signalsystem är några åtgärder som behöver göras.

– Banan har stor potential, men ser inte bra ut i dagsläget, säger Gunnar Carlsson.

Enligt Målbild tåg 2035 ska elektrifieringen delas upp i två etapper, Håkantorp-Lidköping (klar 2020) och Lidköping-Gårdsjö (2035). Kommunalförbundet anser att 15 år är för lång tid att leva med två system. Det skulle sannolikt skapa stora problem för tågoperatörer och godstransportörer, men även onödigt krångel för resenärer.

Bortplockad

Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) berättar att den skrivningen i målbilden har tagits bort av regionens beredning för hållbar utveckling (BHU).

– Hela banan måste elektrifieras samtidigt, och inte i etapper med så långt mellanrum, säger Johan Abrahamsson.

Kinnekullebanan ägs av staten, men det finns just nu inga pengar för åtgärder i den nationella planen. Kommunalförbundet spekulerar om en eventuell medfinansiering från regionen, men Gunnar Carlsson betonar att det inte är aktuellt att kommunerna ska gå in med pengar.

– Inte i dagsläget, men det ska tillsättas en grupp i regionen som ska jobba med och för de mindre järnvägarna i regionen inför revideringen.

Regionen har en pott på 673 miljoner kronor för de mindre järnvägarna (Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Bohusbanan). En del av pengarna är fördelade men inte allt.

Under fredagen tar styrelsen ställning till ett förslag på remissvar av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan, som går mellan Håkantorp och Gårdsjö.

Kommunalförbundet anser att studien är bra, grundlig och beskriver banans brister och vad som bör göras på ett bra sätt. Elektrifiering av hela sträckan, som nu trafikeras av diesellok, en fullgod banvall, helsvetsad räls, ombyggda plattformar samt ett nytt signalsystem är några åtgärder som behöver göras.

– Banan har stor potential, men ser inte bra ut i dagsläget, säger Gunnar Carlsson.

Enligt Målbild tåg 2035 ska elektrifieringen delas upp i två etapper, Håkantorp-Lidköping (klar 2020) och Lidköping-Gårdsjö (2035). Kommunalförbundet anser att 15 år är för lång tid att leva med två system. Det skulle sannolikt skapa stora problem för tågoperatörer och godstransportörer, men även onödigt krångel för resenärer.

Bortplockad

Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) berättar att den skrivningen i målbilden har tagits bort av regionens beredning för hållbar utveckling (BHU).

– Hela banan måste elektrifieras samtidigt, och inte i etapper med så långt mellanrum, säger Johan Abrahamsson.

Kinnekullebanan ägs av staten, men det finns just nu inga pengar för åtgärder i den nationella planen. Kommunalförbundet spekulerar om en eventuell medfinansiering från regionen, men Gunnar Carlsson betonar att det inte är aktuellt att kommunerna ska gå in med pengar.

– Inte i dagsläget, men det ska tillsättas en grupp i regionen som ska jobba med och för de mindre järnvägarna i regionen inför revideringen.

Regionen har en pott på 673 miljoner kronor för de mindre järnvägarna (Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Bohusbanan). En del av pengarna är fördelade men inte allt.