19 mar 2015 09:47

19 mar 2015 09:47

Skas populärt hos blivande läkare

Skaraborgs sjukhus är attraktivt bland de blivande läkare som ska göra sin AT-tjänstgöring.

152 har sökt de 14 tjänsterna som finns i Skövde och 131 är med och kämpar om åtta platser vid sjukhuset i Lidköping. Sedan 2012, då totalt 212 sökte till de båda orterna, har ansökningarna till Lidköping och Skövde ökat med upp till 40 procent.

– Vi har skaffat oss ett gott rykte och de blivande läkarna är nyfikna på varför vi är så populära, säger Anders Plantin, verksamhetschef för utbildning vid Skas.

AT-utbildningen pågår under 21 månader. De blivande läkarna får arbeta inom medicin, kirurgi, psykiatri samt vid en vårdcentral.

152 har sökt de 14 tjänsterna som finns i Skövde och 131 är med och kämpar om åtta platser vid sjukhuset i Lidköping. Sedan 2012, då totalt 212 sökte till de båda orterna, har ansökningarna till Lidköping och Skövde ökat med upp till 40 procent.

– Vi har skaffat oss ett gott rykte och de blivande läkarna är nyfikna på varför vi är så populära, säger Anders Plantin, verksamhetschef för utbildning vid Skas.

AT-utbildningen pågår under 21 månader. De blivande läkarna får arbeta inom medicin, kirurgi, psykiatri samt vid en vårdcentral.