20 mar 2015 06:00

20 mar 2015 06:00

Psykutredning har påbörjats

SKARABORG: Skaraborgs sjukhus tar beslut i april

Skaraborgs sjukhus har börjat utreda det blivande psykiatrihusets placering.

– Det blir beslut i april, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP).

I höstas, då investeringarna i regionen prioriterades, ändrades förutsättningarna för den kommande psykiatribyggnationen i Falköping. En grön (prioriteras) markering byttes mot en gul (behöver förtydligande) när handlingarna presenterades för regionstyrelsen. Det var frågetecken för lokaliseringen, eftersom det inte finns någon somatisk akut i Falköping. Regionen vill ha en alternativ lösning.

– Det har även tillkommit en ekonomisk aspekt. Det är ju klokt att titta på det också, säger Ulla-Britt Hagström.

Skriftligt uppdrag

Skas krävdes på svar för att få igenom investeringsbeslutet, och vände sig till regionstyrelsen med en begäran om att få utreda frågan. Nu finns det skriftliga uppdraget.

– Vi körde i gång utredningen direkt. Just nu håller vi på att analysera fakta.

Skas har mandat att ta fram alternativa lösningar, antingen självt eller tillsammans med den östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Den 30 mars ska Skas och nämndens presidier träffas och bestämma hur parterna ska gå vidare.

Enligt reglementet ska ändringar av utbudspunkter regleras i vårdöverenskommelserna. I särskilda fall kan en utförarstyrelse göra ändringar av utbudspunkter, men det ska föregås av samråd med nämnden.

– Självklart ska vi ha det. Sedan kommer Skas styrelse ta beslut på mötet i april.

I höstas, då investeringarna i regionen prioriterades, ändrades förutsättningarna för den kommande psykiatribyggnationen i Falköping. En grön (prioriteras) markering byttes mot en gul (behöver förtydligande) när handlingarna presenterades för regionstyrelsen. Det var frågetecken för lokaliseringen, eftersom det inte finns någon somatisk akut i Falköping. Regionen vill ha en alternativ lösning.

– Det har även tillkommit en ekonomisk aspekt. Det är ju klokt att titta på det också, säger Ulla-Britt Hagström.

Skriftligt uppdrag

Skas krävdes på svar för att få igenom investeringsbeslutet, och vände sig till regionstyrelsen med en begäran om att få utreda frågan. Nu finns det skriftliga uppdraget.

– Vi körde i gång utredningen direkt. Just nu håller vi på att analysera fakta.

Skas har mandat att ta fram alternativa lösningar, antingen självt eller tillsammans med den östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Den 30 mars ska Skas och nämndens presidier träffas och bestämma hur parterna ska gå vidare.

Enligt reglementet ska ändringar av utbudspunkter regleras i vårdöverenskommelserna. I särskilda fall kan en utförarstyrelse göra ändringar av utbudspunkter, men det ska föregås av samråd med nämnden.

– Självklart ska vi ha det. Sedan kommer Skas styrelse ta beslut på mötet i april.