21 mar 2015 08:00

21 mar 2015 08:00

Skas-året inleds med underskott

12,6 miljoner back på två månader

Efter två månader av 2015 har Skaraborgs sjukhus ett underskott på 12,6 miljoner kronor.

– Vi har krav på oss att hålla ett nollresultat, säger ekonomichefen Åsa Ranbro-Jansson.

Förra året gjorde Skas ett underskott på 55,9 miljoner, men det nollställdes i samband med regionens bokslutsdispositioner.

Det nya året har inte börjat bra ekonomiskt för Skas. Under januari var underskottet 4,3 miljoner och i februari ökade underskottet med 8,3 miljoner. Per februari är den röda siffran 12,6 miljoner.

Kravet är att Skas ska visa upp ett nollresultat, men eftersom tolv miljoner av det egna kapitalet får användas kan det bli ett minus på en miljon per månad.

Främst är det kostnaden för bemanningsläkare (4,9 miljoner kronor) samt medicinskt material som är större än beräknat.

Däremot är kostnaderna (700 000 kronor på två månader) för inhyrda sjuksköterskor inte lika omfattande som för andra förvaltningar i regionen.

– Bemanningsläkarna håller på att fasas ut, det är främst psykiatrin som har den kostnaden just nu, säger Åsa Ranbro-Jansson.

Patientsäkerhet

Enligt Skas patientsäkerhetsrapport registrerades 465 vårdskador under 2014, året innan var det 385. Tre patienter avled på grund av vårdskada förra året. Under sommaren (juni-augusti) registrerades 74 vårdskador, vilket var 13 färre än sommaren innan.

2 940 (2 766 under 2013) tillfällen med risk för skada registrerades.

Under 2014 anmäldes 625 ärenden till patientnämnden, mot 634 under 2013. Skas gjorde elva anmälningar, enligt Lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Sex av dem gällde självmord. 125 enskilda (från patienter eller anhöriga) anmälningar lämnades till Ivo.

253 ansökningar, mot 226 året innan, lämnades till patientförsäkringen av patienter som vårdats på Skas; 61 beviljades ersättning.

Tunn lista

Alla patienter som vårdats på sjukhuset ska få en lista över vilka läkemedel som är aktuella vid utskrivningen, men det målet uppfylldes bara för sju procent av alla patienter.

Personalen inom slutenvården följer reglerna för hygienrutiner och klädregler bättre än tidigare. Hösten 2014 följde 73 procent föreskrifterna vid den årliga mätningen, året innan var det 65 procent.

Förra året gjorde Skas ett underskott på 55,9 miljoner, men det nollställdes i samband med regionens bokslutsdispositioner.

Det nya året har inte börjat bra ekonomiskt för Skas. Under januari var underskottet 4,3 miljoner och i februari ökade underskottet med 8,3 miljoner. Per februari är den röda siffran 12,6 miljoner.

Kravet är att Skas ska visa upp ett nollresultat, men eftersom tolv miljoner av det egna kapitalet får användas kan det bli ett minus på en miljon per månad.

Främst är det kostnaden för bemanningsläkare (4,9 miljoner kronor) samt medicinskt material som är större än beräknat.

Däremot är kostnaderna (700 000 kronor på två månader) för inhyrda sjuksköterskor inte lika omfattande som för andra förvaltningar i regionen.

– Bemanningsläkarna håller på att fasas ut, det är främst psykiatrin som har den kostnaden just nu, säger Åsa Ranbro-Jansson.

Patientsäkerhet

Enligt Skas patientsäkerhetsrapport registrerades 465 vårdskador under 2014, året innan var det 385. Tre patienter avled på grund av vårdskada förra året. Under sommaren (juni-augusti) registrerades 74 vårdskador, vilket var 13 färre än sommaren innan.

2 940 (2 766 under 2013) tillfällen med risk för skada registrerades.

Under 2014 anmäldes 625 ärenden till patientnämnden, mot 634 under 2013. Skas gjorde elva anmälningar, enligt Lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Sex av dem gällde självmord. 125 enskilda (från patienter eller anhöriga) anmälningar lämnades till Ivo.

253 ansökningar, mot 226 året innan, lämnades till patientförsäkringen av patienter som vårdats på Skas; 61 beviljades ersättning.

Tunn lista

Alla patienter som vårdats på sjukhuset ska få en lista över vilka läkemedel som är aktuella vid utskrivningen, men det målet uppfylldes bara för sju procent av alla patienter.

Personalen inom slutenvården följer reglerna för hygienrutiner och klädregler bättre än tidigare. Hösten 2014 följde 73 procent föreskrifterna vid den årliga mätningen, året innan var det 65 procent.