22 mar 2015 06:00

22 mar 2015 06:00

Färre drabbades av hjärtinfarkt

Under 2013 drabbades 4 501 i Västra Götaland av hjärtinfarkt, vilket var åtta procent färre jämfört med 2012 då 4 900 personer i länet drabbades.

I hela landet fick 28 000 hjärtinfarkt under 2013. Förändringen jämfört med 2012 var åtta procent.

Forskning från Storbritannien visar att färre kvinnor än män som söker vård med symptom som tyder på hjärtinfarkt får rätt diagnos, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-lungfonden.

– Med nyare metoder kan vården fånga upp fler kvinnor som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt, säger ordföranden Jan Nilsson i pressmeddelandet.

Fondens mål är att bland annat inom tio år hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade.

I hela landet fick 28 000 hjärtinfarkt under 2013. Förändringen jämfört med 2012 var åtta procent.

Forskning från Storbritannien visar att färre kvinnor än män som söker vård med symptom som tyder på hjärtinfarkt får rätt diagnos, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-lungfonden.

– Med nyare metoder kan vården fånga upp fler kvinnor som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt, säger ordföranden Jan Nilsson i pressmeddelandet.

Fondens mål är att bland annat inom tio år hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade.