23 mar 2015 16:40

23 mar 2015 16:40

Ny ordförande i LRF Västra Götaland

VÄSTRA GÖTALAND: Sofia Carlsson från Grästorp tar över klubban

Sofia Carlsson, Grästorp, valdes till ny ordförande för LRF Västra Götaland under stämman i Vara konserthus.

Paul Christensson, Brastad, som varit ordförande sedan LRF Västra Götaland bildades. Nu tar Sofia Carlsson, lantbrukare från Grästorp med produktion av spannmål, grisar samt vindkraft, över. Hon föreslogs av en enig valberedning och stämman, där 260 ombud var närvarande, gick på den linjen.

Därmed är hon ordförande för 28 500 medlemmar, varav 23 800 äger och/eller brukar jord och skog.

LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson gästade stämman. Hon häll ett anförande och deltog även vid utdelningen av priser och utmärkelser.

Stenstorp belönat

Stenstorps LRF-avdelning fick utmärkelsen årets avdelning. I motiveringen betonades den breda verksamheten, allt från traktorrace till ett stort engagemang i olika näringspolitiska frågor.

Två från Skaraborg - Sofia Kämpe, Karlsborg och Thomas Eriksson, Essunga - fick LRF:s Silvernålen, som är den högsta regionala utmärkelsen.

Lindecrantz stipendium (10 000) gick till Hans Thomsson, som sysslar med linnedukstillverkning i Myrbackens Mejeri i Lugnås.

Anja Thorsson, Vartofta, fick Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium.

Sofia Broo, Mariestad och Märit Andersson, Grästorp får, genom Bernhard Ekströms stipendium, en ledarskapsutbildning. Frida och Peter Ottersten, Lidköping, fick ett hedersomnämnande i Ung växtkraft.

Förutom val och utmärkelser behandlade stämman 59 motioner från medlemmar och lokalavdelningar. Via de olika kommungrupperna nådde de stämman och några kommer att skickas vidare till riksstämman. LRF:s organisation, politiska förutsättningar för produktionen, företagandet, viltskador, marknadsföring av svensk mat samt äganderätten var några av ämnena i de olika motionerna.

Paul Christensson, Brastad, som varit ordförande sedan LRF Västra Götaland bildades. Nu tar Sofia Carlsson, lantbrukare från Grästorp med produktion av spannmål, grisar samt vindkraft, över. Hon föreslogs av en enig valberedning och stämman, där 260 ombud var närvarande, gick på den linjen.

Därmed är hon ordförande för 28 500 medlemmar, varav 23 800 äger och/eller brukar jord och skog.

LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson gästade stämman. Hon häll ett anförande och deltog även vid utdelningen av priser och utmärkelser.

Stenstorp belönat

Stenstorps LRF-avdelning fick utmärkelsen årets avdelning. I motiveringen betonades den breda verksamheten, allt från traktorrace till ett stort engagemang i olika näringspolitiska frågor.

Två från Skaraborg - Sofia Kämpe, Karlsborg och Thomas Eriksson, Essunga - fick LRF:s Silvernålen, som är den högsta regionala utmärkelsen.

Lindecrantz stipendium (10 000) gick till Hans Thomsson, som sysslar med linnedukstillverkning i Myrbackens Mejeri i Lugnås.

Anja Thorsson, Vartofta, fick Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium.

Sofia Broo, Mariestad och Märit Andersson, Grästorp får, genom Bernhard Ekströms stipendium, en ledarskapsutbildning. Frida och Peter Ottersten, Lidköping, fick ett hedersomnämnande i Ung växtkraft.

Förutom val och utmärkelser behandlade stämman 59 motioner från medlemmar och lokalavdelningar. Via de olika kommungrupperna nådde de stämman och några kommer att skickas vidare till riksstämman. LRF:s organisation, politiska förutsättningar för produktionen, företagandet, viltskador, marknadsföring av svensk mat samt äganderätten var några av ämnena i de olika motionerna.