24 mar 2015 05:00

24 mar 2015 08:25

Regionindelning utreds på nytt

"Västra Götaland, Halland och Värmland skulle passa bra tillsammans"

Regeringen ska se över indelningen av län och landsting på nytt.
– Västra Götaland, Halland och Värmland skulle passa bra tillsammans, säger Gert-Inge Andersson (S), tidigare regionstyrelseordförande.

Initiativet till översynen kommer från civilminister Ardalan Shekarabi (S). Han menar att det finns ett stort behov av modernisering och att, i de flesta fallen, dagens indelningar i län och landsting skapades på 1600-talet.

Inom kort kommer regeringen att utse förhandlingspersoner med uppdrag att skapa nya regioner i Sverige. Ardalan Shekarabi vill inte spekulera i hur många regioner det kommer att bli, men betonar att det krävs större organisationer för att klara av framtidens hälso- och sjukvård.

– Kraven höjs hela tiden och det krävs ett visst underlag för att kunna hålla kvaliteten på en viss nivå, säger han till TT.

Gert-Inge Andersson (S), som var regionstyrelsens ordförande fram till i höstas, gillar att frågan tas upp igen. Han säger att styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, är positiv till en regionförstoring.

1999 bildade de tidigare landstingen Skaraborg, Göteborg och Bohus samt Älvsborg, Västra Götalandsregionen. För några år sedan var det nära att Västra Götaland och Värmland bildade en region.

– Det fanns en majoritet för en sammanslagning, men Moderaterna i Värmland sade nej och deras partikollegor i Västra Götaland följde efter. Tyvärr blev det inget, säger Gert-Inge.

Nu hoppas Gert-Inge Andersson på ett annat resultat.

– Västra Götaland, Halland och Värmland skulle passa bra ihop. Vi jobbar redan tillsammans på flera andra områden.

Andersson tror att det kommer att bli sex eller åtta regioner i framtiden.

– Jag hoppas att de olika statliga myndigheterna organiseras på samma sätt. Jag kan inte förstå varför inte staten redan i dag inte säger ifrån hur gränserna ska vara.

”Rätt väg att gå”

Regionrådet Jonas Andersson (FP), som är ansvarig för sjukvården i Västra Götaland, säger att bilda färre regioner är rätt väg att gå. Flera små landsting är sårbara. Att dela in landet i sex till åtta regioner skulle även, enligt Andersson, innebära att staten inblandning skulle bli mindre:

– Utgångspunkten är att vi redan är en av de sex sjukvårdsregionerna, tillsammans med de tre nordligaste kommunerna i Halland. Att Halland, eller delar av, skulle slås samman med oss är logiskt. Vill hela Värmland, eller delar av den regionen, komma till oss får vi ha ett öppet sinne. Men ska vi bilda en region med Värmland och Halland blir de geografiska avstånden väl häftiga.

Initiativet till översynen kommer från civilminister Ardalan Shekarabi (S). Han menar att det finns ett stort behov av modernisering och att, i de flesta fallen, dagens indelningar i län och landsting skapades på 1600-talet.

Inom kort kommer regeringen att utse förhandlingspersoner med uppdrag att skapa nya regioner i Sverige. Ardalan Shekarabi vill inte spekulera i hur många regioner det kommer att bli, men betonar att det krävs större organisationer för att klara av framtidens hälso- och sjukvård.

– Kraven höjs hela tiden och det krävs ett visst underlag för att kunna hålla kvaliteten på en viss nivå, säger han till TT.

Gert-Inge Andersson (S), som var regionstyrelsens ordförande fram till i höstas, gillar att frågan tas upp igen. Han säger att styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, är positiv till en regionförstoring.

1999 bildade de tidigare landstingen Skaraborg, Göteborg och Bohus samt Älvsborg, Västra Götalandsregionen. För några år sedan var det nära att Västra Götaland och Värmland bildade en region.

– Det fanns en majoritet för en sammanslagning, men Moderaterna i Värmland sade nej och deras partikollegor i Västra Götaland följde efter. Tyvärr blev det inget, säger Gert-Inge.

Nu hoppas Gert-Inge Andersson på ett annat resultat.

– Västra Götaland, Halland och Värmland skulle passa bra ihop. Vi jobbar redan tillsammans på flera andra områden.

Andersson tror att det kommer att bli sex eller åtta regioner i framtiden.

– Jag hoppas att de olika statliga myndigheterna organiseras på samma sätt. Jag kan inte förstå varför inte staten redan i dag inte säger ifrån hur gränserna ska vara.

”Rätt väg att gå”

Regionrådet Jonas Andersson (FP), som är ansvarig för sjukvården i Västra Götaland, säger att bilda färre regioner är rätt väg att gå. Flera små landsting är sårbara. Att dela in landet i sex till åtta regioner skulle även, enligt Andersson, innebära att staten inblandning skulle bli mindre:

– Utgångspunkten är att vi redan är en av de sex sjukvårdsregionerna, tillsammans med de tre nordligaste kommunerna i Halland. Att Halland, eller delar av, skulle slås samman med oss är logiskt. Vill hela Värmland, eller delar av den regionen, komma till oss får vi ha ett öppet sinne. Men ska vi bilda en region med Värmland och Halland blir de geografiska avstånden väl häftiga.