25 mar 2015 19:44

25 mar 2015 19:44

Förändrar avtalet med SOS Alarm

Regionens avtal med SOS Alarm förändras och prioriteringen kommer att göra av egna sjuksköterskor.

Kritiken mot SOS Alarm har varit hård, främst när det gällt prioriteringsfunktionen. Företaget har haft svårt att bemanna med de sjuksköterskor, som sköter prioriteringen sedan larmmottagaren haft den första kontakten.

– Vi har fått vite när det fattats, men det löser ju inte problemet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Nu kommer regionen, från och med 1 april 2016, att ta över den delen och använda egna sjuksköterskor.

– Sjuksköterskan bedömer bland annat om det krävs en ambulans eller inte. Vi tror att vi kan erbjuda en annan miljö, kan locka med ett rotationssystem och eventuellt en koppling till 1177, och på så sätt kunna rekrytera personal, säger Söderström.

Regionen har redan, på vardagar, tagit över dirigeringen av sjuktransporter av patienter som inte behöver ambulans. Nu blir det förändringen permanent. Båda funktionerna ska finnas i anslutning till larmcentralen i Gårda i Göteborg.

– Vi fortsätter ha SOS Alarms teknikplattform, men tar ansvar för prioriteringarna, säger Jonas Andersson (FP), ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS.

Övriga delar av avtalet kommer att förlängas till och med 31 augusti 2018.

Fem vårdförlopp

HSS godkände införandet av fem standardiserade vårdförlopp inom cancervården, vilket ska ge kortare väntetider och en mer jämlik cancervård. Vårdförloppen akut myeloisk leukemi, huvud-halscancer, cancer i matstrupe och magsäck, cancer i urinblåsa och övre urinvägar samt prostatacancer kommer att införas under året.

Kritiken mot SOS Alarm har varit hård, främst när det gällt prioriteringsfunktionen. Företaget har haft svårt att bemanna med de sjuksköterskor, som sköter prioriteringen sedan larmmottagaren haft den första kontakten.

– Vi har fått vite när det fattats, men det löser ju inte problemet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Nu kommer regionen, från och med 1 april 2016, att ta över den delen och använda egna sjuksköterskor.

– Sjuksköterskan bedömer bland annat om det krävs en ambulans eller inte. Vi tror att vi kan erbjuda en annan miljö, kan locka med ett rotationssystem och eventuellt en koppling till 1177, och på så sätt kunna rekrytera personal, säger Söderström.

Regionen har redan, på vardagar, tagit över dirigeringen av sjuktransporter av patienter som inte behöver ambulans. Nu blir det förändringen permanent. Båda funktionerna ska finnas i anslutning till larmcentralen i Gårda i Göteborg.

– Vi fortsätter ha SOS Alarms teknikplattform, men tar ansvar för prioriteringarna, säger Jonas Andersson (FP), ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS.

Övriga delar av avtalet kommer att förlängas till och med 31 augusti 2018.

Fem vårdförlopp

HSS godkände införandet av fem standardiserade vårdförlopp inom cancervården, vilket ska ge kortare väntetider och en mer jämlik cancervård. Vårdförloppen akut myeloisk leukemi, huvud-halscancer, cancer i matstrupe och magsäck, cancer i urinblåsa och övre urinvägar samt prostatacancer kommer att införas under året.