26 mar 2015 17:42

26 mar 2015 17:42

136 000 uteblivna besök på sjukhusen

VÄSTRA GÖTALAND

Förra året förekom 136 000 uteblivna besök på de offentliga sjukhusen i regionen.
– Tråkigt, det är många som står i kö, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

16 432, varav 5 756 handlade om läkarbesök, var uteblivna besök på Skaraborgs sjukhus. Totalt handlade det om drygt 136 000 uteblivna besök i regionen, Sahlgrenska (65 000) hade de flesta uteblivna besöken. Många fick betala för det uteblivna besöket.

– I bland kan det vara vårt fel, kallelser kan ha missats, det har inte gått att komma fram på telefon eller sjuktransporten kanske är försenad, men det är för höga siffror, säger Jonas Andersson, ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Nu ska det tas fram förslag på åtgärder.

16 432, varav 5 756 handlade om läkarbesök, var uteblivna besök på Skaraborgs sjukhus. Totalt handlade det om drygt 136 000 uteblivna besök i regionen, Sahlgrenska (65 000) hade de flesta uteblivna besöken. Många fick betala för det uteblivna besöket.

– I bland kan det vara vårt fel, kallelser kan ha missats, det har inte gått att komma fram på telefon eller sjuktransporten kanske är försenad, men det är för höga siffror, säger Jonas Andersson, ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Nu ska det tas fram förslag på åtgärder.