26 mar 2015 10:48

26 mar 2015 10:48

Alla regionstyrelser godkända

Regionens revisorer har sagt sitt för 2014.

Samtliga styrelser och nämnder får godkänt och föreslås få ansvarsfrihet för året 2009. Revisorerna kom fram till det under sitt slutliga sammanträde efter granskningen av årsredovisningen. Revisionsberättelserna går vidare till regionfullmäktige som tar beslut den 14 april.

Det finns dock mindre påpekanden, främst om ekonomiskt underskott för året. I några fall förekommer ett negativt eget kapital.

Samtliga styrelser och nämnder får godkänt och föreslås få ansvarsfrihet för året 2009. Revisorerna kom fram till det under sitt slutliga sammanträde efter granskningen av årsredovisningen. Revisionsberättelserna går vidare till regionfullmäktige som tar beslut den 14 april.

Det finns dock mindre påpekanden, främst om ekonomiskt underskott för året. I några fall förekommer ett negativt eget kapital.