26 mar 2015 13:05

26 mar 2015 13:05

Investering i ungas villkor

Regionen kommer att satsa 30 miljoner kronor i sociala medel, med inriktning på barn och ungas utveckling och hälsa.

Familjecentraler, mödra- och barnhälsovården, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicin är några verksamheter som kan ansöka om medel. Grunden är att utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Åtgärderna ska vara projekt där olika vårdgivare och myndigheter samarbetar.

Familjecentraler, mödra- och barnhälsovården, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicin är några verksamheter som kan ansöka om medel. Grunden är att utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Åtgärderna ska vara projekt där olika vårdgivare och myndigheter samarbetar.