26 mar 2015 09:48

26 mar 2015 09:48

Läkare får kritik efter rumpingrepp

En patient opererades vid Skaraborgs sjukhus i Skövde för en varbildning i vänster skinka.

I samband med operationen gjordes även ett ingrepp i höger skinka. Det såret blev infekterat och en ny operation utfördes.

Patienten menade att den högra sidan inte behövde opereras och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo ger läkaren kritik och menar att kravet på individuellt anpassad information och patientens delaktighet inte uppfylldes. Läkaren samtalade inte med patienten innan operationen.

I sitt svar till Ivo skriver läkaren att han under ingreppet bedömde att det var befogat att operera även på den högra sidan. Läkaren skriver även att det var en ”mycket stressad arbetssituation” innan ingreppet.

I samband med operationen gjordes även ett ingrepp i höger skinka. Det såret blev infekterat och en ny operation utfördes.

Patienten menade att den högra sidan inte behövde opereras och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo ger läkaren kritik och menar att kravet på individuellt anpassad information och patientens delaktighet inte uppfylldes. Läkaren samtalade inte med patienten innan operationen.

I sitt svar till Ivo skriver läkaren att han under ingreppet bedömde att det var befogat att operera även på den högra sidan. Läkaren skriver även att det var en ”mycket stressad arbetssituation” innan ingreppet.