28 mar 2015 10:33

28 mar 2015 10:33

Nu kan administrationen anställa

Anställningsstoppet vid den administrativa enheten på förvaltningskontoret hos Skaraborgs sjukhus har upphört.

Numera handlar det om en så kallad särskild anställningsprövning, enligt ett beslut av sjukhusdirektör Lars Johansson.

Anställningsstoppet infördes i höstas, på grund av den ekonomiska obalansen, men nu övergår det i ett annat skede, som inte är lika strikt. Den nya nivån, som redan tidigare gäller på övriga enheter och verksamheter, för administrationen gäller från och med 16 mars.

– Vi har vissa tjänster som måste återbesättas, säger Lars Johansson.

Numera handlar det om en så kallad särskild anställningsprövning, enligt ett beslut av sjukhusdirektör Lars Johansson.

Anställningsstoppet infördes i höstas, på grund av den ekonomiska obalansen, men nu övergår det i ett annat skede, som inte är lika strikt. Den nya nivån, som redan tidigare gäller på övriga enheter och verksamheter, för administrationen gäller från och med 16 mars.

– Vi har vissa tjänster som måste återbesättas, säger Lars Johansson.