30 mar 2015 05:00

30 mar 2015 05:00

Strokevård ska bli mer jämlik

SJUKVÅRD: Skaraborg först ut i angeläget projekt

Strokevården ska bli mer jämlik.
– Alla ska ha en kontaktperson samt en rehabiliteringsplan, säger projektledaren Agneta Patriksson.

Varje år drabbas 800 i Skaraborg av stroke. De vårdas i genomsnitt elva dagar på någon av sjukhusens strokeavdelningar och lever sedan i genomsnitt åtta år med olika behov av vård och rehabiltering. Samhällets kostnader är stora.

– Den akuta delen av strokevården fungerar utmärkt, men sedan finns det brister, säger Agneta Patriksson.

Stor tvekan

Hon säger att 20 procent inte följts upp med läkarbesök under det första halvåret, 41 procent anser att de inte fått tillräcklig rehabilitering och tio procent tycker att de inte fått tillräcklig smärtlindring. Nästan hälften visste inte vem de skulle kontakta för att få råd eller stöd.

– Personer med stroke har försämrad förmåga att söka och få rätt vård och rehabilitering. Det är en utsatt grupp som behöver stöd av personer med särskild kompetens, säger Patriksson.

Nu ska bli bättre.

Regionen har inlett ett projekt för en mer jämlik strokevård. Skaraborg är först ut och cirka 140 representanter för linjeverksamheterna hos sjukvården, primärvården samt den kommunala vården har samlats under tre tillfällen för att diskutera en sammanhållen vård. Representanter från Strokeföreningen och patientföreningen har också deltagit.

– Vi har suttit i team, utifrån kommuntillhörighet, och diskuterat. Det finns målformulering om vad som ska ske. Exakt hur det blir kan bero på förutsättningarna men det finns beslut om att alla patienter ska ha en namngiven kontaktperson samt en rehabiliteringsplan. Planen ska inte bara vara några ord på ett papper, utan ett dokument som patienten ska ha tillgång till och som ska följas, säger Agneta Patriksson.

Värdefullt

Läkaren Eric Bertholds, Skaraborgs sjukhus, är programledare i Skaraborg. Han ser den sammanhållna vårdkedjan som väldigt värdefull, nu när den tidigare så framgångsrika Skaraborgsmodellen försämrats på grund av olika förändringar.

– Det har varit problem med vår stuprörsorganisation, i många fall har det varit avgörande var patienten är inskriven. Nu ska alla få en fast vårdkontakt.

– Innan patienten skrivs ut från sjukhuset får den namn och telefonnummer till sin kontakt. Sedan ska kontaktpersonen hjälpa till med information, samordning och praktiska detaljer.

Varje år drabbas 800 i Skaraborg av stroke. De vårdas i genomsnitt elva dagar på någon av sjukhusens strokeavdelningar och lever sedan i genomsnitt åtta år med olika behov av vård och rehabiltering. Samhällets kostnader är stora.

– Den akuta delen av strokevården fungerar utmärkt, men sedan finns det brister, säger Agneta Patriksson.

Stor tvekan

Hon säger att 20 procent inte följts upp med läkarbesök under det första halvåret, 41 procent anser att de inte fått tillräcklig rehabilitering och tio procent tycker att de inte fått tillräcklig smärtlindring. Nästan hälften visste inte vem de skulle kontakta för att få råd eller stöd.

– Personer med stroke har försämrad förmåga att söka och få rätt vård och rehabilitering. Det är en utsatt grupp som behöver stöd av personer med särskild kompetens, säger Patriksson.

Nu ska bli bättre.

Regionen har inlett ett projekt för en mer jämlik strokevård. Skaraborg är först ut och cirka 140 representanter för linjeverksamheterna hos sjukvården, primärvården samt den kommunala vården har samlats under tre tillfällen för att diskutera en sammanhållen vård. Representanter från Strokeföreningen och patientföreningen har också deltagit.

– Vi har suttit i team, utifrån kommuntillhörighet, och diskuterat. Det finns målformulering om vad som ska ske. Exakt hur det blir kan bero på förutsättningarna men det finns beslut om att alla patienter ska ha en namngiven kontaktperson samt en rehabiliteringsplan. Planen ska inte bara vara några ord på ett papper, utan ett dokument som patienten ska ha tillgång till och som ska följas, säger Agneta Patriksson.

Värdefullt

Läkaren Eric Bertholds, Skaraborgs sjukhus, är programledare i Skaraborg. Han ser den sammanhållna vårdkedjan som väldigt värdefull, nu när den tidigare så framgångsrika Skaraborgsmodellen försämrats på grund av olika förändringar.

– Det har varit problem med vår stuprörsorganisation, i många fall har det varit avgörande var patienten är inskriven. Nu ska alla få en fast vårdkontakt.

– Innan patienten skrivs ut från sjukhuset får den namn och telefonnummer till sin kontakt. Sedan ska kontaktpersonen hjälpa till med information, samordning och praktiska detaljer.