03 apr 2015 14:20

03 apr 2015 14:20

Ambulans i Hova kan försvinna helt

Oro över att sommarneddragning blir permanent

Susanne Larsson (S), andre vice ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, befarar att sommarens ambulansneddragningar får konsekvenser.

– Det kan vara första steget att ta bort en ambulans i Hova.

Just nu finns det två ambulanser, varav en är bemannad under hela dygnet, på stationen i Hova. I sommar kommer, enligt ett förslag från ledningen, dygnsambulansen flyttas över till Mariestad.

Anledningen är, enligt ledningen, brist på vikarier. Vid det senaste mötet med nämnden lyfte Susanne Larsson frågan.

– Jag ser en stor risk att ändringen blir permanent efter sommaren och att det här är första steget att ta bort en ambulans i Hova.

Var ska det byggas?

Ärendet var även uppe på veckans presidiemöte mellan Skaraborgs sjuhus och östra nämnden.

Då diskuterades även var den kommande psykiatribyggnaden ska uppföras, Falköping eller Skövde.

– Skas har inlett en utredning. Den är bara i sin linda, säger Susanne Larsson.

Hon betonar att diskussionen i mångt och mycket dykt upp på grund av att de tillfälliga vårdplatser (slöp) som skulle finnas på sjukhusorterna Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad, inte har införts.

– Självklart är det svårt att rekrytera, men hela paketet Psykiatri 2015 byggde på att de platserna samt de mobila teamen skulle fungera. Skas har fått ett uppdrag att även titta på det, säger Susanne Larsson.

Besked i vår

Pengarna för byggnationen finns och regionstyrelsen väntar bara på att Skaraborgs sjukhus ska ge besked var bygget ska ske.

– Vi avvaktar med besked tills utredningen är klar. Troligen blir det i maj.

Just nu finns det två ambulanser, varav en är bemannad under hela dygnet, på stationen i Hova. I sommar kommer, enligt ett förslag från ledningen, dygnsambulansen flyttas över till Mariestad.

Anledningen är, enligt ledningen, brist på vikarier. Vid det senaste mötet med nämnden lyfte Susanne Larsson frågan.

– Jag ser en stor risk att ändringen blir permanent efter sommaren och att det här är första steget att ta bort en ambulans i Hova.

Var ska det byggas?

Ärendet var även uppe på veckans presidiemöte mellan Skaraborgs sjuhus och östra nämnden.

Då diskuterades även var den kommande psykiatribyggnaden ska uppföras, Falköping eller Skövde.

– Skas har inlett en utredning. Den är bara i sin linda, säger Susanne Larsson.

Hon betonar att diskussionen i mångt och mycket dykt upp på grund av att de tillfälliga vårdplatser (slöp) som skulle finnas på sjukhusorterna Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad, inte har införts.

– Självklart är det svårt att rekrytera, men hela paketet Psykiatri 2015 byggde på att de platserna samt de mobila teamen skulle fungera. Skas har fått ett uppdrag att även titta på det, säger Susanne Larsson.

Besked i vår

Pengarna för byggnationen finns och regionstyrelsen väntar bara på att Skaraborgs sjukhus ska ge besked var bygget ska ske.

– Vi avvaktar med besked tills utredningen är klar. Troligen blir det i maj.