07 apr 2015 16:29

07 apr 2015 16:35

Kinnekulleområdet ska utvecklas

Mariestads, Gullspångs, Lidköpings, Varas och Götenes kommuner ska hjälpas åt för att utveckla området runt Kinnekullebanan.

Tillsammans med några andra intressenter, bland annat regionen, ska kommunerna titta på vad som kan göras för att utveckla området och hitta bra samarbetsformer. Hållbar tillväxt där kultur och kreativitet är viktiga ingredienser, är en av förutsättningarna.

Nästa vecka är alla intresserade välkomna till ett möte.

Tillsammans med några andra intressenter, bland annat regionen, ska kommunerna titta på vad som kan göras för att utveckla området och hitta bra samarbetsformer. Hållbar tillväxt där kultur och kreativitet är viktiga ingredienser, är en av förutsättningarna.

Nästa vecka är alla intresserade välkomna till ett möte.