08 apr 2015 14:51

08 apr 2015 14:51

Ska regionen starta fler flyktingteam?

FLYKTINGBARN

Vänsterpartiets Carina Örgård vill veta om regionens inställning i frågan om ensamkommande flyktingbarn.

I en interpellation till regionrådet Jonas Andersson (FP) undrar Örgård hur regionen ser till att de aktuella barnen får den vård de behöver, om det finns planer på att starta flyktingteam på fler ställen i regionen än Gamlestaden samt om Jonas Andersson anser att regionen lever upp till barnkonventionens 39:e artikel.

I en interpellation till regionrådet Jonas Andersson (FP) undrar Örgård hur regionen ser till att de aktuella barnen får den vård de behöver, om det finns planer på att starta flyktingteam på fler ställen i regionen än Gamlestaden samt om Jonas Andersson anser att regionen lever upp till barnkonventionens 39:e artikel.