08 apr 2015 19:22

08 apr 2015 19:22

V vill införa"vita jobb"

Vänsterpartiet i Västra Götaland vill utreda ett införande av ”Vita jobb-modellen”.

I en motion till fullmäktige vill V att upphandlingarna skärps, för att bland annat motverka ekonomisk brottslighet. Att entreprenörer och underleverantörer förbjuds använda svart arbetskraft, att avtalstext, som ersätter kollektivavtal, ska användas som ett minimum, en uppdaterad förteckning över personalen samt sanktionsmöjligheter är några delar som ingår i modellen.

I en motion till fullmäktige vill V att upphandlingarna skärps, för att bland annat motverka ekonomisk brottslighet. Att entreprenörer och underleverantörer förbjuds använda svart arbetskraft, att avtalstext, som ersätter kollektivavtal, ska användas som ett minimum, en uppdaterad förteckning över personalen samt sanktionsmöjligheter är några delar som ingår i modellen.