09 apr 2015 20:00

10 apr 2015 06:39

5 500 kronor för flyttad semester

Sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus kan få 5 500 kronor per semestervecka som de flyttar utanför semesterperioden.

– Det underlättar planeringen, säger sjukhusdirektören Lars Johansson.

Systemet som ger sjuksköterskor extra pengar om de flyttar semesterveckor utanför den ordinarie semesterperioden användes redan förra året.

I år handlar det om 5 500 kronor per vecka som byts.

– Det gäller om behovet finns, och att inga andra lösningar finns att ta till, säger Lars Johansson och tillägger:

– Regionen har tagit beslut om att det går att göra det, och nu följer vi bara beslutet. Förra året kom beskedet sent, men det finns ingen anledning att vänta. Nu blir det lättare att planera.

Just nu saknas Skaraborgs sjukhus runt 30 sjuksköterskor inför sommaren, enligt personalstrateg Inger Levin. Det finns inte så många sjuksköterskor ytterligare att få tag på, men om bristen blir just mellan 25 och 30 är ännu inte klart. Just nu arbetas det med avdelningarnas scheman och det jobbet ska vara klart under slutet av april.

– Behovet kan minska, men då ser vi tydligt var det fattas och om det går att sätta in undersköterskor i stället, säger personalstrategen Inger Levin.

Dessutom kan det nya arbetssättet på akuten bidra till att minska behovet.

– Det finns erfarna läkare i triageringen, där patienterna bedöms, inom medicin, kirurgi och ortopedi för att minska på antalet sjuksköterskor. Arbetssättet har använts inom medicin med bra resultat, säger Inger Levin.

Ändå kommer det att fattas sjuksköterskor, men Skas är inte ensamt om problemet. Det är ett problem i hela landet.

– Situationen är den samma på samtliga sjukhus i regionen. Alla saknar sjuksköterskor och är det inte fullt bemannat från början, förstärks behovet när semesterperioden börjar.

Det finns ett beslut om att införa tre semesterperioder, men flera enheter ansökte om avsteg och kommer att ha två semesterperioder.

Lyckad rekrytering

19 sjuksköterskestudenter, som blir klara med utbildningen i vår, kommer att fastanställas från och med den 8 juni. De som vill kommer att delta i sjukhusets introduktionsprogram.

– Vi kan inte konkurrera med kommunernas löneläge, men väl en fastanställning samt en bra introduktion, säger Inger Levin.

Systemet som ger sjuksköterskor extra pengar om de flyttar semesterveckor utanför den ordinarie semesterperioden användes redan förra året.

I år handlar det om 5 500 kronor per vecka som byts.

– Det gäller om behovet finns, och att inga andra lösningar finns att ta till, säger Lars Johansson och tillägger:

– Regionen har tagit beslut om att det går att göra det, och nu följer vi bara beslutet. Förra året kom beskedet sent, men det finns ingen anledning att vänta. Nu blir det lättare att planera.

Just nu saknas Skaraborgs sjukhus runt 30 sjuksköterskor inför sommaren, enligt personalstrateg Inger Levin. Det finns inte så många sjuksköterskor ytterligare att få tag på, men om bristen blir just mellan 25 och 30 är ännu inte klart. Just nu arbetas det med avdelningarnas scheman och det jobbet ska vara klart under slutet av april.

– Behovet kan minska, men då ser vi tydligt var det fattas och om det går att sätta in undersköterskor i stället, säger personalstrategen Inger Levin.

Dessutom kan det nya arbetssättet på akuten bidra till att minska behovet.

– Det finns erfarna läkare i triageringen, där patienterna bedöms, inom medicin, kirurgi och ortopedi för att minska på antalet sjuksköterskor. Arbetssättet har använts inom medicin med bra resultat, säger Inger Levin.

Ändå kommer det att fattas sjuksköterskor, men Skas är inte ensamt om problemet. Det är ett problem i hela landet.

– Situationen är den samma på samtliga sjukhus i regionen. Alla saknar sjuksköterskor och är det inte fullt bemannat från början, förstärks behovet när semesterperioden börjar.

Det finns ett beslut om att införa tre semesterperioder, men flera enheter ansökte om avsteg och kommer att ha två semesterperioder.

Lyckad rekrytering

19 sjuksköterskestudenter, som blir klara med utbildningen i vår, kommer att fastanställas från och med den 8 juni. De som vill kommer att delta i sjukhusets introduktionsprogram.

– Vi kan inte konkurrera med kommunernas löneläge, men väl en fastanställning samt en bra introduktion, säger Inger Levin.