09 apr 2015 20:32

09 apr 2015 22:22

Förseningar i tågtrafiken

Det är förseningar i tågtrafiken till och från Göteborg Central. Förseningarna drabbar trafiken mot Alingsås, Skövde och Stockholm samt tåg mot Älvängen och Vänersborg.

Personal är på plats för att laga felet som orsakas av ett signalfel på Göteborg Central, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Personal är på plats för att laga felet som orsakas av ett signalfel på Göteborg Central, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.