09 apr 2015 16:21

09 apr 2015 16:24

Mannens axel blev svartblå efter spruta

En man hade en inflammation i en axelsena och fick en kortisonspruta hos akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Dagen därpå blev axeln missfärgad (svart-blå-lila) efter en kraftig infektion i axelns mjukdelar. Operation krävdes och mannen anmälde Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Myndigheten konstaterar att infektioner efter kortisoninjektioner i axeln är ovanliga. Skas får ingen kritik, men Ivo menar att fallet bör anmälas till patientskadeförsäkringen.

Dagen därpå blev axeln missfärgad (svart-blå-lila) efter en kraftig infektion i axelns mjukdelar. Operation krävdes och mannen anmälde Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Myndigheten konstaterar att infektioner efter kortisoninjektioner i axeln är ovanliga. Skas får ingen kritik, men Ivo menar att fallet bör anmälas till patientskadeförsäkringen.