13 apr 2015 14:20

13 apr 2015 14:20

Hjärtinfarkt vid röntgen

IVO

En man från Skövde genomgick en kranskärlröntgen med kontrast vid Skaraborgs sjukhus, men fick försämrad syn i samband med undersökningen. Senare visade det sig handla om en hjärtinfarkt.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det ifrågasattes hur det propplösande medlet användes samt informationen innan ingreppet.

Ivo konstaterar att hjärtinfarkt inträffar i 0,05–0,1 procent av alla kranskärlröntgen, men ger inte Skas kritik för behandlingen.

En man från Skövde genomgick en kranskärlröntgen med kontrast vid Skaraborgs sjukhus, men fick försämrad syn i samband med undersökningen. Senare visade det sig handla om en hjärtinfarkt.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det ifrågasattes hur det propplösande medlet användes samt informationen innan ingreppet.

Ivo konstaterar att hjärtinfarkt inträffar i 0,05–0,1 procent av alla kranskärlröntgen, men ger inte Skas kritik för behandlingen.