13 apr 2015 04:00

13 apr 2015 04:00

"Ingen behöver säga ja och det är inget tvång"

Vårdförbundet om sommarersättningen

Vårdförbundet har inga synpunkter på Skaraborgs sjukhus möjlighet att ge ersättning till sjuksköterskor som flyttar semesterveckor.

– Det är upp till individen, säger Kerstin Forsberg Angshed.

Den som förskjuter sin ordinarie semester under semesterperioden (juni till augusti) till annan tidpunkt kan få 1 100 kronor per dag, vilket innebär 22 000 kronor för hela perioden eller 5 500 kronor för en vecka. Nivån är i linje med regionens beslut och gäller om inga andra åtgärder har hjälpt.

Vårdförbundets Kerstin Forsberg Angshed betonar att det handlar om ett ensidigt förvaltningsbeslut.

– Det bästa är självklart om medlemmarna kan få ut sin sommarsemester. Samtidigt är det brist på sjuksköterskor och arbetsgivaren har inte suttit med armarna i kors, för att få vikarier.

”Inget tvång”

Det är upp till den enskilde.

– Vi lägger oss inte i de besluten. Det är inget tvång och ingen behöver säga ja.

Förra året handlade det om ett liknande erbjudande.

– Då var det ganska många som utnyttjade erbjudandet. Flera flyttade några enstaka dagar.

Vad beror sjuksköterskebristen på?

– Politiker på hög nivå måste ta tag i frågan och inse vad det handlar om.

Är det en lönefråga?

– Självklart en det en viktig del, men en god introduktion är något som många efterfrågar. Många vill känna sig trygga när de börjar.

Fler landsting är Västra Götaland har problem med bemanning. I Blekinge erbjuds anställda vid tio avdelningar på sjukhusen i Karlshamn och Karlskrona 500 kronor i timman för att jobba under semestern. I Region Kronoberg finns det beslut om ett lönetillägg på 5 000 kronor i månaden för de som väljer att enbart jobba natt.

Den som förskjuter sin ordinarie semester under semesterperioden (juni till augusti) till annan tidpunkt kan få 1 100 kronor per dag, vilket innebär 22 000 kronor för hela perioden eller 5 500 kronor för en vecka. Nivån är i linje med regionens beslut och gäller om inga andra åtgärder har hjälpt.

Vårdförbundets Kerstin Forsberg Angshed betonar att det handlar om ett ensidigt förvaltningsbeslut.

– Det bästa är självklart om medlemmarna kan få ut sin sommarsemester. Samtidigt är det brist på sjuksköterskor och arbetsgivaren har inte suttit med armarna i kors, för att få vikarier.

”Inget tvång”

Det är upp till den enskilde.

– Vi lägger oss inte i de besluten. Det är inget tvång och ingen behöver säga ja.

Förra året handlade det om ett liknande erbjudande.

– Då var det ganska många som utnyttjade erbjudandet. Flera flyttade några enstaka dagar.

Vad beror sjuksköterskebristen på?

– Politiker på hög nivå måste ta tag i frågan och inse vad det handlar om.

Är det en lönefråga?

– Självklart en det en viktig del, men en god introduktion är något som många efterfrågar. Många vill känna sig trygga när de börjar.

Fler landsting är Västra Götaland har problem med bemanning. I Blekinge erbjuds anställda vid tio avdelningar på sjukhusen i Karlshamn och Karlskrona 500 kronor i timman för att jobba under semestern. I Region Kronoberg finns det beslut om ett lönetillägg på 5 000 kronor i månaden för de som väljer att enbart jobba natt.