14 apr 2015 18:00

15 apr 2015 06:51

Ekonomin under lupp

VÄSTRA GÖTALAND: Regionstyrelsens ordförande pekar ut riktningen

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) kommer att bevaka att sjukhusen klarar ekonomin.
– De ska lägga fokus på att komma i balans.

Sjukhusens ekonomi var en självklar punkt då regionfullmäktige tog beslut om detaljbudgeten för 2015.

Sjukhusgrupperna har problem och för Skaraborgs sjukhus handlar det om minus 12,6 miljoner per februari. Skas ska rapportera vilka åtgärdsplaner som finns.

– Vid nästa regionfullmäktigemöte ska vi redovisa vilka som kommit in med åtgärdsplaner så att vi kan diskutera dem, säger Magnusson.

S gav ledningen kritik för att ha återinfört effektiviseringskravet på en procent på sjukhusen.

– Det är ett vägval med betydande risker. Våra stora sjukhus behöver arbetsro och långsiktighet. Det här ger fel signaler, säger gruppledaren Helén Eliasson.

Magnusson:

– Vi har tillfört 750 miljoner och undanröjt förluster. Nu ska sjukhusen lägga fokus på att komma i balans.

Magnusson lovade att de nämnder som riskerar få ett underskott på grund av vårdvalet för rehab kommer att ersättas med regiongemensamma medel.

S, V och SD deltog inte i budgetbeslutet.

Bokslutsdispositioner

Regionfullmäktige klubbade bokslutsdispositionerna för 2014, vilket bland annat innebar att Skaraborgs sjukhus resultat (-55,9 miljoner) nollställdes och att de tidigare hälso- och sjukvårdsnämnderas egna kapital dras in till regionkassan. Skaraborgsnämnderna hade 112,4 miljoner i kassan.

– Det är beklagligt att vi gör avsteg från den tidigare principen, nämnderna måste ha utrymme, säger Helén Eliasson.

Samtliga nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda fick ansvarsfrihet för 2014, men presidiet underströk vikten av att sjukhusstyrelserna klarar sina uppdrag och inom sina ekonomiska ramar under 2015.

Socialdemokraterna vill, i en fråga från Helén Eliasson, att skrivningen om läkarbemanning på vårdcentralerna ska återgå till den tidigare, som säger att det ska finnas en specialist i allmänmedicin närvarande hela tiden. Tolkningen av den nya skrivningen ställer till det.

Johnny Magnusson (M):

– Nu räcker det att en legitimerad läkare ska finnas på plats. Att återgå till den tidigare skrivningen handlar om en skärpning, men gruppen som jobbar med frågorna får fundera på skrivningen.

Sjukhusens ekonomi var en självklar punkt då regionfullmäktige tog beslut om detaljbudgeten för 2015.

Sjukhusgrupperna har problem och för Skaraborgs sjukhus handlar det om minus 12,6 miljoner per februari. Skas ska rapportera vilka åtgärdsplaner som finns.

– Vid nästa regionfullmäktigemöte ska vi redovisa vilka som kommit in med åtgärdsplaner så att vi kan diskutera dem, säger Magnusson.

S gav ledningen kritik för att ha återinfört effektiviseringskravet på en procent på sjukhusen.

– Det är ett vägval med betydande risker. Våra stora sjukhus behöver arbetsro och långsiktighet. Det här ger fel signaler, säger gruppledaren Helén Eliasson.

Magnusson:

– Vi har tillfört 750 miljoner och undanröjt förluster. Nu ska sjukhusen lägga fokus på att komma i balans.

Magnusson lovade att de nämnder som riskerar få ett underskott på grund av vårdvalet för rehab kommer att ersättas med regiongemensamma medel.

S, V och SD deltog inte i budgetbeslutet.

Bokslutsdispositioner

Regionfullmäktige klubbade bokslutsdispositionerna för 2014, vilket bland annat innebar att Skaraborgs sjukhus resultat (-55,9 miljoner) nollställdes och att de tidigare hälso- och sjukvårdsnämnderas egna kapital dras in till regionkassan. Skaraborgsnämnderna hade 112,4 miljoner i kassan.

– Det är beklagligt att vi gör avsteg från den tidigare principen, nämnderna måste ha utrymme, säger Helén Eliasson.

Samtliga nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda fick ansvarsfrihet för 2014, men presidiet underströk vikten av att sjukhusstyrelserna klarar sina uppdrag och inom sina ekonomiska ramar under 2015.

Socialdemokraterna vill, i en fråga från Helén Eliasson, att skrivningen om läkarbemanning på vårdcentralerna ska återgå till den tidigare, som säger att det ska finnas en specialist i allmänmedicin närvarande hela tiden. Tolkningen av den nya skrivningen ställer till det.

Johnny Magnusson (M):

– Nu räcker det att en legitimerad läkare ska finnas på plats. Att återgå till den tidigare skrivningen handlar om en skärpning, men gruppen som jobbar med frågorna får fundera på skrivningen.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.