14 apr 2015 17:34

14 apr 2015 17:34

Nya sjukhusbyggen i Göteborg

VÄSTRA GÖTALAND: Klartecken för närsjukvården

Regionfullmäktige beslöt att gå vidare med den specialiserade närsjukvården i Göteborg.

Beslutet innebär bland annat att det ska byggas ett dagkirurgiskt centrum i Frihamnen på Hisingen. Specialistsjukhus i Högsbo och Frölunda ska ersätta de nuvarande sjukhusen i Frölunda och Lundby. Ett av dem ska vara i upphandlad regi.

– Privat för egen skull, sa Håkan Linnarson (S) och inledde en omfattande debatt.

Jonas Andersson (FP) avslutade:

– Lundby drivs privat redan i dag. Fungerar inte det?

S och V menar att det tar för lång tid och vill i stället bygga ut Angereds närsjukhus och komplettera det med dagkirurgi.

Ordföranden Helena Holmberg (FP) blev upprörd:

– Det är inte bra att ändra det tidigare beslutet.

Tre delade på miljöstipendiet. Göteborgsoperan (20 000 kronor) för sitt miljöarbete, Ulla Hellstrand Tang, ortopedteknik, Sahlgrenska (10 000) e-hälsoverktyget D-Foot och ett system för preventiva åtgärder inom hälso- och sjukvården samt Amalia Jakobsson och Helena Olsson, Sahlgrenska (20 000) nya rutiner för återanvändning av möbler inom sjukhuset.

I en interpellation undrade Carina Örgård (V) hur regionen ser till att ensamkommande barn får den vård de behöver, om det finns planer på att starta fler team är det flyktingbarnteam som finns i Göteborg och om regionen lever upp till barnkonventionen.

Jonas Andersson hänvisade till en pågående utredning och vill avvakta:

– Men jag tycker att vi lever upp till barnkonventionen. Våra verksamheter står sig väl.

Beslutet innebär bland annat att det ska byggas ett dagkirurgiskt centrum i Frihamnen på Hisingen. Specialistsjukhus i Högsbo och Frölunda ska ersätta de nuvarande sjukhusen i Frölunda och Lundby. Ett av dem ska vara i upphandlad regi.

– Privat för egen skull, sa Håkan Linnarson (S) och inledde en omfattande debatt.

Jonas Andersson (FP) avslutade:

– Lundby drivs privat redan i dag. Fungerar inte det?

S och V menar att det tar för lång tid och vill i stället bygga ut Angereds närsjukhus och komplettera det med dagkirurgi.

Ordföranden Helena Holmberg (FP) blev upprörd:

– Det är inte bra att ändra det tidigare beslutet.

Tre delade på miljöstipendiet. Göteborgsoperan (20 000 kronor) för sitt miljöarbete, Ulla Hellstrand Tang, ortopedteknik, Sahlgrenska (10 000) e-hälsoverktyget D-Foot och ett system för preventiva åtgärder inom hälso- och sjukvården samt Amalia Jakobsson och Helena Olsson, Sahlgrenska (20 000) nya rutiner för återanvändning av möbler inom sjukhuset.

I en interpellation undrade Carina Örgård (V) hur regionen ser till att ensamkommande barn får den vård de behöver, om det finns planer på att starta fler team är det flyktingbarnteam som finns i Göteborg och om regionen lever upp till barnkonventionen.

Jonas Andersson hänvisade till en pågående utredning och vill avvakta:

– Men jag tycker att vi lever upp till barnkonventionen. Våra verksamheter står sig väl.