14 apr 2015 15:59

14 apr 2015 15:59

Sköterskeroller ska utredas

FULLMÄKTIGE

Undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter och ansvar ska utredas, så att de båda kategoriernas kompetenser bäst ska tillvaratas.

– Vi behöver stärka kompetenserna, ett är att klargöra arbetsuppgifterna, säger Gunilla Levén (M), Vara, som lämnade in motionen om att utreda.

De senaste åren har antalet sjuksköterskor ökat och undersköterskor minskat. I utredningen ska regionstyrelsen även planera för regionens framtida behov av de båda yrkesgrupperna.

Undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter och ansvar ska utredas, så att de båda kategoriernas kompetenser bäst ska tillvaratas.

– Vi behöver stärka kompetenserna, ett är att klargöra arbetsuppgifterna, säger Gunilla Levén (M), Vara, som lämnade in motionen om att utreda.

De senaste åren har antalet sjuksköterskor ökat och undersköterskor minskat. I utredningen ska regionstyrelsen även planera för regionens framtida behov av de båda yrkesgrupperna.