15 apr 2015 13:45

15 apr 2015 14:10

"Vi kan börja leverera"

SKARABORG: S-optimism efter regeringens vårändringsbudget

Fler platser på Högskolan i Skövde, ökat underhåll av västra stambanan samt mer pengar till äldreomsorgen.

– Vi kan börja leverera våra vallöften, säger riksdagsledamoten Monica Green (S).

Under onsdagen presenterades regeringens vårändringsbudget, som bland annat innehåller reformer för åtta miljarder som träder i kraft under 2015. Monica Green från Skövde betonar att kompletteringarna kommer att märkas i Skaraborg. Några extra krontal går inte att få fram men S har, utifrån befolkningsunderlaget, plockat fram preliminära siffror.

110 nya platser

Satsningen på skolan och utbildning, inklusive komvux, yrkesvux och folkhögskolor ger sex miljoner extra till Skaraborg i år, och 78 miljoner nästa år. Högskolan i Skövde beräknas få 110 nya platser i höst och ytterligare 100 de kommande åren.

– Det är otroligt många som söker, det är viktigt att så många som möjligt får en plats. Samtidigt är det viktigt att vi kan få in fler vuxna och fler pedagoger i skolan, säger Green.

Skarabergs del av satsningen på äldreomsorgen beräknas till 26 miljoner i år och 53 miljoner nästa år. Det extra stödet till förlossningsvården beräknas ge 33 miljoner till Västra Götaland i år och 53 miljoner under 2016.

– En del av de pengarna kommer att gå till Skaraborgs sjukhus.

Totalt går 620 miljoner extra till järnvägsunderhåll under 2015.

– Vi räknar med att cirka 100 miljoner går till västra stambanan. Det är viktigt att få en snabb upprustning, utan den kan effekten bli att folk väljer bilen i stället.

Klimatinvesteringspengarna, som kommunerna kan söka, lär också innebära flera miljoner till Skaraborg.

Green tillägger:

– Totalt sett är vi glada över att bland annat kunna höja taket i A-kassan, underhållstödet för ensamstående föräldrar och bostadsbidraget för pensionärer.

Finansiering

Slopade nedsatta arbetsgivaravgifter för unga, höjd effektskatt på kärnkraft, slopat rutavdrag för läxhjälp samt höjd skatt på naturgas och bekämpningsmedel är de främsta sätten att finansiera höjningarna. För 2016 kan det bli en höjning av bensin- och dieselskatten med 44 respektive 48 öre plus moms per liter. Förslaget är ute på en remissrunda.

Under onsdagen presenterades regeringens vårändringsbudget, som bland annat innehåller reformer för åtta miljarder som träder i kraft under 2015. Monica Green från Skövde betonar att kompletteringarna kommer att märkas i Skaraborg. Några extra krontal går inte att få fram men S har, utifrån befolkningsunderlaget, plockat fram preliminära siffror.

110 nya platser

Satsningen på skolan och utbildning, inklusive komvux, yrkesvux och folkhögskolor ger sex miljoner extra till Skaraborg i år, och 78 miljoner nästa år. Högskolan i Skövde beräknas få 110 nya platser i höst och ytterligare 100 de kommande åren.

– Det är otroligt många som söker, det är viktigt att så många som möjligt får en plats. Samtidigt är det viktigt att vi kan få in fler vuxna och fler pedagoger i skolan, säger Green.

Skarabergs del av satsningen på äldreomsorgen beräknas till 26 miljoner i år och 53 miljoner nästa år. Det extra stödet till förlossningsvården beräknas ge 33 miljoner till Västra Götaland i år och 53 miljoner under 2016.

– En del av de pengarna kommer att gå till Skaraborgs sjukhus.

Totalt går 620 miljoner extra till järnvägsunderhåll under 2015.

– Vi räknar med att cirka 100 miljoner går till västra stambanan. Det är viktigt att få en snabb upprustning, utan den kan effekten bli att folk väljer bilen i stället.

Klimatinvesteringspengarna, som kommunerna kan söka, lär också innebära flera miljoner till Skaraborg.

Green tillägger:

– Totalt sett är vi glada över att bland annat kunna höja taket i A-kassan, underhållstödet för ensamstående föräldrar och bostadsbidraget för pensionärer.

Finansiering

Slopade nedsatta arbetsgivaravgifter för unga, höjd effektskatt på kärnkraft, slopat rutavdrag för läxhjälp samt höjd skatt på naturgas och bekämpningsmedel är de främsta sätten att finansiera höjningarna. För 2016 kan det bli en höjning av bensin- och dieselskatten med 44 respektive 48 öre plus moms per liter. Förslaget är ute på en remissrunda.