16 apr 2015 16:55

16 apr 2015 17:53

Läkarnas övertid blir polisärende

Polisen i Skövde ska titta närmare på övertidsuttag hos läkare på Skaraborgs sjukhus.

Förra året gjorde Läkarföreningen i Skaraborg en anmälan till Arbetsmiljöverket om att ett antal läkare på Skaraborgs sjukhus fick jobba fler övertidstimmar än de 200 som tillåts per år. Arbetsmiljöverket gick vidare och lämnade i början av året in en åtalsanmälan, som SLA skrev om den 3 mars, till åklagarmyndigheten i Göteborg.

– Man får ta ut 150 timmar ytterligare om det finns särskilda skäl, men vi anser inte att extra jourtid är ett särskilt skäl, säger Andreas Tidström vid Arbetsmiljöverket.

Han tillägger:

– Vi har bedömt att vi har tillsyn och att det finns anledning att misstänka brott mot arbetstidslagen. Vid en fällande dom kan det bli en företagsbot.

Nu har fallet nått polisen i Skövde.

– Vi kommer att undersöka ärendet och se hur vi ska gå vidare, säger utredningsbefäl Tony Johansson.

Förra året gjorde Läkarföreningen i Skaraborg en anmälan till Arbetsmiljöverket om att ett antal läkare på Skaraborgs sjukhus fick jobba fler övertidstimmar än de 200 som tillåts per år. Arbetsmiljöverket gick vidare och lämnade i början av året in en åtalsanmälan, som SLA skrev om den 3 mars, till åklagarmyndigheten i Göteborg.

– Man får ta ut 150 timmar ytterligare om det finns särskilda skäl, men vi anser inte att extra jourtid är ett särskilt skäl, säger Andreas Tidström vid Arbetsmiljöverket.

Han tillägger:

– Vi har bedömt att vi har tillsyn och att det finns anledning att misstänka brott mot arbetstidslagen. Vid en fällande dom kan det bli en företagsbot.

Nu har fallet nått polisen i Skövde.

– Vi kommer att undersöka ärendet och se hur vi ska gå vidare, säger utredningsbefäl Tony Johansson.