16 apr 2015 14:52

16 apr 2015 14:53

Ungdomar kan ha fått felaktig information

Preliminära antagningsbesked

Ett 20-tal av de cirka 3 000 ungdomar som ska börja på gymnasiet till hösten kan ha fått felaktiga preliminära antagningsbesked.
– Det rör sig om ett systemfel, säger Frida Jolsgård, Utbildning Skaraborg.

I onsdags upptäckte man vid antagningskansliet, Utbildning Skaraborg, i Skövde att det var något som var fel.

– Vi gör ju körningar för att uppdatera systemet, men av något skäl har ett systemfel lett till att ett fåtal av de 3 000 ungdomarna i området har fått en gammal version, säger Frida Jolsgård, chef vid antagningskansliet.

– Vi kan själva inte rätta till det. Bland annat eftersom eleverna från och med i onsdags kunde gå in och ändra i sin ansökan till gymnasiet, vilket många redan har gjort.

Antagningskansliet kan inte säga exakt hur många ungdomar som har drabbats.

– Vi tror att det rör sig om ett 20-tal elever som fått ett felaktigt preliminärt antagningsbesked, men vi kan inte få fram vilka individer det handlar om.

I stället ska antagningskansliet skicka ut information till alla studievägledare i kommunerna där man uppmanar till extra kontroller.

– Men vi vet åtminstone att beskeden inte är till nackdel för någon elev. Det kan snarare röra sig om att man står som reserv fast man egentligen preliminärt kommit in.

Men Frida Jolsgård betonar att det rör sig om det preliminära antagningsbeskedet som ju även normalt sett kan vara något annat än det slutliga antagningsbeskedet.

– I Skaraborg är det ett önskemål från både skolor och elever att få ta del av det preliminära beskedet även om det inte säger hela sanningen, men man ser det som en indikation.

I onsdags upptäckte man vid antagningskansliet, Utbildning Skaraborg, i Skövde att det var något som var fel.

– Vi gör ju körningar för att uppdatera systemet, men av något skäl har ett systemfel lett till att ett fåtal av de 3 000 ungdomarna i området har fått en gammal version, säger Frida Jolsgård, chef vid antagningskansliet.

– Vi kan själva inte rätta till det. Bland annat eftersom eleverna från och med i onsdags kunde gå in och ändra i sin ansökan till gymnasiet, vilket många redan har gjort.

Antagningskansliet kan inte säga exakt hur många ungdomar som har drabbats.

– Vi tror att det rör sig om ett 20-tal elever som fått ett felaktigt preliminärt antagningsbesked, men vi kan inte få fram vilka individer det handlar om.

I stället ska antagningskansliet skicka ut information till alla studievägledare i kommunerna där man uppmanar till extra kontroller.

– Men vi vet åtminstone att beskeden inte är till nackdel för någon elev. Det kan snarare röra sig om att man står som reserv fast man egentligen preliminärt kommit in.

Men Frida Jolsgård betonar att det rör sig om det preliminära antagningsbeskedet som ju även normalt sett kan vara något annat än det slutliga antagningsbeskedet.

– I Skaraborg är det ett önskemål från både skolor och elever att få ta del av det preliminära beskedet även om det inte säger hela sanningen, men man ser det som en indikation.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.