20 apr 2015 19:29

20 apr 2015 19:29

"Det finns en ambition"

SKARABORG: Nämndordföranden tror på vuxenpsykiatrin

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) tror på Skaraborgs sjukhus vuxenpsykiatri, trots problemen.
– Det finns en ambition. Det är bra.

I måndagens tidning skrev vi om problemen vid Skaraborgs sjukhus vuxenpsykiatri. Bland annat att bara tio procent av patienterna har en fast vårdkontakt, 40 procent har en vårdplan och att tio procent får en läkemedelsgenomgång vid hemgång.

Östra nämnden beställer vården åt medborgarna och för en ständig dialog med Skaraborgs sjukhus.

– Vi bevakar läget och hejar på, så att det går i rätt riktning.

Tycker du att det gör det?

– Vi har sett att Skas annonserat efter ett antal nya medarbetare. Vi hoppas att det ger resultat, vilket skulle bidra till att det blir en attraktiv arbetsplats.

Gunilla Druve Jansson pekar på handlingsplanerna som gjorts på de fyra olika mottagningarna. I dem förtydligas bland annat olika mål avseende ekonomi, patienter, medarbetare och processer. Hon betonar att tonen är optimistisk.

– Det är bra att de fyra mottagningarna gjort sina planer efter sina förutsättningar, det skiljer ju en del mellan enheterna.

Att de slutna öppenvårdsplatserna (slöp) som skulle finnas vid mottagningarna ännu inte existerar, och att de mobila teamen bara är i funktion under kontorstid går också emot de förutsättningar som gällde då Skas tog beslut om att centralisera psykiatrins öppenvård till sjukhusorterna.

– Vi håller på med ett större arbete, tillsammans med Skas, angående psykiatrin. Det kommer att presenteras nästa månad.

Personalsituationen är ansträngd. Omsättningen ligger på 12,3 procent och sjukfrånvaron ligger på 10,8 procent.

Vårdförbundet, som bland annat organiserar sjuksköterskor, har begärt att arbetsgivaren ska göra något åt läget på mottagningen i Skövde, där arbetsmiljön bedöms som dålig.

– Det har blivit en förstärkning på läkarsidan, men bland sjuksköterskorna är några sjuka och några har slutat. De som är kvar får en svår situation, säger Vårdförbundets Kerstin Forsberg Angshed.

Vårdförbundet har fått ett svar, men inte hunnit analysera det.

– Vi fick det nyligen, och måste granska det innan vi kommenterar det.

Vad bör göras?

– Vi får fundera på det när vi analyserar svaret. Samtidigt är det här bara en bit i ett stort problem.

Däremot är inte Vårdförbundet med i det pågående arbetet med att se över hela psykiatrin inom Skaraborgs sjukhus, inklusive var den nya psykiatribyggnaden ska uppföras.

– Vi har bara fått en kort information, men har inte fått någon inbjudan till någon arbetsgrupp eller liknande, säger Marianne Isaksson.

Har Vårdförbundet någon åsikt om var psykvården ska finnas?

– Nej, arbetsmiljön och patientsäkerheten får avgöra. Samtidigt handlar det om många arbetstillfällen i Falköping, där det finns ett stort kunnande och en värdefull tradition. Det är inte säkert att den finns kvar om verksamheten flyttas.

I måndagens tidning skrev vi om problemen vid Skaraborgs sjukhus vuxenpsykiatri. Bland annat att bara tio procent av patienterna har en fast vårdkontakt, 40 procent har en vårdplan och att tio procent får en läkemedelsgenomgång vid hemgång.

Östra nämnden beställer vården åt medborgarna och för en ständig dialog med Skaraborgs sjukhus.

– Vi bevakar läget och hejar på, så att det går i rätt riktning.

Tycker du att det gör det?

– Vi har sett att Skas annonserat efter ett antal nya medarbetare. Vi hoppas att det ger resultat, vilket skulle bidra till att det blir en attraktiv arbetsplats.

Gunilla Druve Jansson pekar på handlingsplanerna som gjorts på de fyra olika mottagningarna. I dem förtydligas bland annat olika mål avseende ekonomi, patienter, medarbetare och processer. Hon betonar att tonen är optimistisk.

– Det är bra att de fyra mottagningarna gjort sina planer efter sina förutsättningar, det skiljer ju en del mellan enheterna.

Att de slutna öppenvårdsplatserna (slöp) som skulle finnas vid mottagningarna ännu inte existerar, och att de mobila teamen bara är i funktion under kontorstid går också emot de förutsättningar som gällde då Skas tog beslut om att centralisera psykiatrins öppenvård till sjukhusorterna.

– Vi håller på med ett större arbete, tillsammans med Skas, angående psykiatrin. Det kommer att presenteras nästa månad.

Personalsituationen är ansträngd. Omsättningen ligger på 12,3 procent och sjukfrånvaron ligger på 10,8 procent.

Vårdförbundet, som bland annat organiserar sjuksköterskor, har begärt att arbetsgivaren ska göra något åt läget på mottagningen i Skövde, där arbetsmiljön bedöms som dålig.

– Det har blivit en förstärkning på läkarsidan, men bland sjuksköterskorna är några sjuka och några har slutat. De som är kvar får en svår situation, säger Vårdförbundets Kerstin Forsberg Angshed.

Vårdförbundet har fått ett svar, men inte hunnit analysera det.

– Vi fick det nyligen, och måste granska det innan vi kommenterar det.

Vad bör göras?

– Vi får fundera på det när vi analyserar svaret. Samtidigt är det här bara en bit i ett stort problem.

Däremot är inte Vårdförbundet med i det pågående arbetet med att se över hela psykiatrin inom Skaraborgs sjukhus, inklusive var den nya psykiatribyggnaden ska uppföras.

– Vi har bara fått en kort information, men har inte fått någon inbjudan till någon arbetsgrupp eller liknande, säger Marianne Isaksson.

Har Vårdförbundet någon åsikt om var psykvården ska finnas?

– Nej, arbetsmiljön och patientsäkerheten får avgöra. Samtidigt handlar det om många arbetstillfällen i Falköping, där det finns ett stort kunnande och en värdefull tradition. Det är inte säkert att den finns kvar om verksamheten flyttas.