20 apr 2015 05:00

20 apr 2015 06:54

En av tio är sjukskriven

SKARABORG: Hög sjukfrånvaro inom vuxenpsykiatrin

Vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus har en sjukfrånvaro på 10,8 procent.

– Alldeles för höga tal, säger verksamhetschefen Jane Johansson.

Under 2013 hade hela Västra Götaland en sjukfrånvaro på 5,8 procent.

Vuxenpsykiatrins siffror är nästan dubbelt så höga och Jane Johansson betonar att de tas på största allvar.

– Läget är pressat, det är hög puls i verksamheten och många känner sig stressade. Det är svårt att bortse från att det är en orsak till den höga sjukfrånvaron. Vi tar det här på största allvar, men alla måste hjälpas åt för att lösa problemet, säger Jane Johansson och tillägger raskt:

– Inte minst för patienternas skull; ju mindre sjukfrånvaro, desto mer tid kan ägnas åt patienterna.

Vad kan ni göra?

– Bland annat mäter vi arbetsmiljöklimatet på de olika arbetsplatserna varje månad. Utifrån det ser vi hur vi går vidare.

Personalomsättningen uppgår till 12,3 procent vilket också är högt.

”Korrekt tanke”

Jane Johansson tillträdde som verksamhetschef 1 oktober förra året. Hon menar att tankarna bakom reformen psykiatri 2015, där Skas psykiatrimottagningar koncentrerades till de fyra sjukhusorterna (Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad), var korrekta.

– Det är värdefullt att samla kompetens och jobba i olika team.

Hon berättar att mottagningarna i Mariestad, Lidköping och Falköping fungerar bra, medan den i Skövde har problem. Köerna är långa, missnöjet bland patienterna stort och personalen har en stressig situation.

– Vi har fått ordning på läkarsituationen genom att använda bemanningsföretag, men tappat på specialistsjuksköterskesidan. Det påverkar tiden för patientarbete, men vi jobbar intensivt för att hitta nya modeller.

Statistiken visar att verksamheten har mycket att jobba med. Bara tio procent av patienterna har en fast vårdkontakt, 40 procent har en vårdplan och bara tio procent av patienterna får en läkemedelsgenomgång vid hemgång.

Inga slöp-platser

När beslutet om psykiatri 2015 togs var skapandet av slutna öppenvårdsplatser (slöp) vid de fyra mottagningarna en förutsättning. De skulle finnas för patienter som behövde en vårdplats för någon enstaka natt. Vårdplatserna var tänkta att skötas i samarbete med medicinavdelningarna.

– Det beslutet är inte verkställt i dagsläget, på grund av att läkarsidan hade svårt att säkerställa ansvaret för vårdplatserna. Men frågan är fortfarande aktuell.

Däremot finns det mobila team, som också var en förutsättning för reformen, på de olika mottagningarna enligt Johansson.

– De skulle även jobba på icke kontorstid, men där är vi inte i dag.

Under 2013 hade hela Västra Götaland en sjukfrånvaro på 5,8 procent.

Vuxenpsykiatrins siffror är nästan dubbelt så höga och Jane Johansson betonar att de tas på största allvar.

– Läget är pressat, det är hög puls i verksamheten och många känner sig stressade. Det är svårt att bortse från att det är en orsak till den höga sjukfrånvaron. Vi tar det här på största allvar, men alla måste hjälpas åt för att lösa problemet, säger Jane Johansson och tillägger raskt:

– Inte minst för patienternas skull; ju mindre sjukfrånvaro, desto mer tid kan ägnas åt patienterna.

Vad kan ni göra?

– Bland annat mäter vi arbetsmiljöklimatet på de olika arbetsplatserna varje månad. Utifrån det ser vi hur vi går vidare.

Personalomsättningen uppgår till 12,3 procent vilket också är högt.

”Korrekt tanke”

Jane Johansson tillträdde som verksamhetschef 1 oktober förra året. Hon menar att tankarna bakom reformen psykiatri 2015, där Skas psykiatrimottagningar koncentrerades till de fyra sjukhusorterna (Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad), var korrekta.

– Det är värdefullt att samla kompetens och jobba i olika team.

Hon berättar att mottagningarna i Mariestad, Lidköping och Falköping fungerar bra, medan den i Skövde har problem. Köerna är långa, missnöjet bland patienterna stort och personalen har en stressig situation.

– Vi har fått ordning på läkarsituationen genom att använda bemanningsföretag, men tappat på specialistsjuksköterskesidan. Det påverkar tiden för patientarbete, men vi jobbar intensivt för att hitta nya modeller.

Statistiken visar att verksamheten har mycket att jobba med. Bara tio procent av patienterna har en fast vårdkontakt, 40 procent har en vårdplan och bara tio procent av patienterna får en läkemedelsgenomgång vid hemgång.

Inga slöp-platser

När beslutet om psykiatri 2015 togs var skapandet av slutna öppenvårdsplatser (slöp) vid de fyra mottagningarna en förutsättning. De skulle finnas för patienter som behövde en vårdplats för någon enstaka natt. Vårdplatserna var tänkta att skötas i samarbete med medicinavdelningarna.

– Det beslutet är inte verkställt i dagsläget, på grund av att läkarsidan hade svårt att säkerställa ansvaret för vårdplatserna. Men frågan är fortfarande aktuell.

Däremot finns det mobila team, som också var en förutsättning för reformen, på de olika mottagningarna enligt Johansson.

– De skulle även jobba på icke kontorstid, men där är vi inte i dag.