21 apr 2015 17:09

21 apr 2015 17:09

Påminnelser via sms utreds

VÄSTRA GÖTALAND: Antalet uteblivna besök i sjukvården ska ned

Regionstyrelsen ska utreda hur sms kan användas för att få ned antalet uteblivna besök i sjukvården.

Uteblivna besök är ett problem för vården.

De kostar pengar och orsakar frustration.

På Skaraborgs sjukhus handlade det 2014 om 16 432 uteblivna besök. I 5 756 av fallen handlade det om läkarbesök. I hela regionen var det 136 377 uteblivna besök på de offentliga sjukhusen. Av dem var 43 794 läkarbesök.

I drygt 80 000 av fallen fick patienten betala för det uteblivna besöket.

– En läkare träffar kanske 1 000 patienter per år, om alla skulle komma vore kostnaden betydligt mindre. Riktigt så enkelt är det inte, men den stora vinsten skulle vara att så många skulle slippa stå i kö, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

Nu ska regionstyrelsen, som gick på samma linje som hälso- och sjukvårdsstyrelsen gjorde för några veckor sedan, utreda hur sms, som skickas från mobiltelefonen, kan användas för att kalla och påminna patienter.

Andersson säger att folktandvården kan kalla patienter, och ange tid och plats i sms:et, medan sjukvården bara meddelar tiden och att det handlar om en tid hos Västra Götalandsregionen.

– Det känns lite knepigt, även om jag har all respekt för integritet och andra viktiga faktorer. Vi måste utreda förutsättningarna att kunna vara tydliga, säger Jonas Andersson.

Det är politisk enighet i frågan och oppositionsrådet Alex Bergström (S) konstaterar att det kan handla om en attitydsfråga.

– Det gäller att vi tar ett sms lika allvarligt som ett brev, men många hanterar sms på ett annorlunda sätt. Självklart ska sjukvården vara med och använda sig av sms. Även om inte alla medborgare använder sig av sms, så är det ett bra komplement, funderar Bergström.

Sjukhusen och vårdcentralerna ska även i framtiden redovisa antalet uteblivna besök och ta fram ytterligare åtgärder för att minska dessa.

Uteblivna besök är ett problem för vården.

De kostar pengar och orsakar frustration.

På Skaraborgs sjukhus handlade det 2014 om 16 432 uteblivna besök. I 5 756 av fallen handlade det om läkarbesök. I hela regionen var det 136 377 uteblivna besök på de offentliga sjukhusen. Av dem var 43 794 läkarbesök.

I drygt 80 000 av fallen fick patienten betala för det uteblivna besöket.

– En läkare träffar kanske 1 000 patienter per år, om alla skulle komma vore kostnaden betydligt mindre. Riktigt så enkelt är det inte, men den stora vinsten skulle vara att så många skulle slippa stå i kö, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

Nu ska regionstyrelsen, som gick på samma linje som hälso- och sjukvårdsstyrelsen gjorde för några veckor sedan, utreda hur sms, som skickas från mobiltelefonen, kan användas för att kalla och påminna patienter.

Andersson säger att folktandvården kan kalla patienter, och ange tid och plats i sms:et, medan sjukvården bara meddelar tiden och att det handlar om en tid hos Västra Götalandsregionen.

– Det känns lite knepigt, även om jag har all respekt för integritet och andra viktiga faktorer. Vi måste utreda förutsättningarna att kunna vara tydliga, säger Jonas Andersson.

Det är politisk enighet i frågan och oppositionsrådet Alex Bergström (S) konstaterar att det kan handla om en attitydsfråga.

– Det gäller att vi tar ett sms lika allvarligt som ett brev, men många hanterar sms på ett annorlunda sätt. Självklart ska sjukvården vara med och använda sig av sms. Även om inte alla medborgare använder sig av sms, så är det ett bra komplement, funderar Bergström.

Sjukhusen och vårdcentralerna ska även i framtiden redovisa antalet uteblivna besök och ta fram ytterligare åtgärder för att minska dessa.