21 apr 2015 19:35

21 apr 2015 19:35

Skas-läkare får avsked

SKARABORG: "Orsakat skada för både patienter och arbetsgivare"

En överläkare på Skaraborgs sjukhus avskedas på grund av personliga skäl.
– Självklart är det allvarligt när det dras till avsked, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Grunden är brott mot anställningsavtalet. Enligt ett brev från sjukhusdirektör Lars Johansson har läkaren gjort saker vilket resulterat i ett förlorat förtroende.

Bristande säkerhet

I brevet nämns orsaker som bristande dokumentation i journaler vilket resulterat i bristande patientsäkerhet.

– Men det har inte blivit någon patientskada, vad vi vet i det här läget, säger Lars Johansson.

Aggressivt beteende

Vidare har läkaren, enligt arbetsgivaren, visat ett aggressivt beteende och samarbetsproblem mot övrig personal på enheten.

Sjukhusdirektören konstaterar i brevet att läkaren genom sitt beteende orsakat skada för både patienter och arbetsgivare.

– Men jag kan inte ytterligare kommentera detaljer, men visst är det allvarligt när det dras till avsked, säger Lars Johansson.

Avstängd

Läkaren har varit avstängd under några månader, då utredningen pågått.

Vid den sista överläggningen, ansåg läkaren att skäl för avsked saknades, men arbetsgivaren fullföljer avskedandet och i veckan var läkaren sista arbetsdag på Skas.

Ett felaktigt beslut

Läkaren säger att beslutet är felaktigt:

– Det är baserat på tredjehandsuppgifter och lösa anklagelser. Beslutet är orättvist och det kommer att bli en rättslig process, säger han till SLA.

Grunden är brott mot anställningsavtalet. Enligt ett brev från sjukhusdirektör Lars Johansson har läkaren gjort saker vilket resulterat i ett förlorat förtroende.

Bristande säkerhet

I brevet nämns orsaker som bristande dokumentation i journaler vilket resulterat i bristande patientsäkerhet.

– Men det har inte blivit någon patientskada, vad vi vet i det här läget, säger Lars Johansson.

Aggressivt beteende

Vidare har läkaren, enligt arbetsgivaren, visat ett aggressivt beteende och samarbetsproblem mot övrig personal på enheten.

Sjukhusdirektören konstaterar i brevet att läkaren genom sitt beteende orsakat skada för både patienter och arbetsgivare.

– Men jag kan inte ytterligare kommentera detaljer, men visst är det allvarligt när det dras till avsked, säger Lars Johansson.

Avstängd

Läkaren har varit avstängd under några månader, då utredningen pågått.

Vid den sista överläggningen, ansåg läkaren att skäl för avsked saknades, men arbetsgivaren fullföljer avskedandet och i veckan var läkaren sista arbetsdag på Skas.

Ett felaktigt beslut

Läkaren säger att beslutet är felaktigt:

– Det är baserat på tredjehandsuppgifter och lösa anklagelser. Beslutet är orättvist och det kommer att bli en rättslig process, säger han till SLA.