22 apr 2015 12:36

22 apr 2015 12:36

Motionerar om slopad avgift

Vänsterpartiet i Västra Götaland vill ta bort avgiften för mammografiscreening.

I en motion till regionfullmäktige vill Vänsterpartiet att avgiften på screeningen, som görs för att upptäcka bröstcancer, tas bort helt och hållet.

Partiet hävdar att det finns ojämlikhet i bröstcancervården. Kvinnor med lägre utbildningsnivå löper 30 procent högre risk att dö i bröstcancer, jämfört med högutbildade kvinnor.

V menar att avgiften på 100 kronor kan vara avskräckande, och att kvinnor med låga inkomster och utbildning, dåliga kunskaper om hälso- och sjukvården eller som bor i socialt utsatta områden i mindre utsträckning går till mammografiundersökning när de kallas.

V skriver att deltagandet i Stockholm ökade med tre procent när avgiften avskaffades 2012. I två kommuner med större andel utlandsfödda och med låg socioekonomisk status var ökningen sex respektive fyra procent.

– I dag fungerar avgiften som ett styrmedel som bidrar till en mer ojämlik vård, skriver sex representanter från partiet i motionen.

I en motion till regionfullmäktige vill Vänsterpartiet att avgiften på screeningen, som görs för att upptäcka bröstcancer, tas bort helt och hållet.

Partiet hävdar att det finns ojämlikhet i bröstcancervården. Kvinnor med lägre utbildningsnivå löper 30 procent högre risk att dö i bröstcancer, jämfört med högutbildade kvinnor.

V menar att avgiften på 100 kronor kan vara avskräckande, och att kvinnor med låga inkomster och utbildning, dåliga kunskaper om hälso- och sjukvården eller som bor i socialt utsatta områden i mindre utsträckning går till mammografiundersökning när de kallas.

V skriver att deltagandet i Stockholm ökade med tre procent när avgiften avskaffades 2012. I två kommuner med större andel utlandsfödda och med låg socioekonomisk status var ökningen sex respektive fyra procent.

– I dag fungerar avgiften som ett styrmedel som bidrar till en mer ojämlik vård, skriver sex representanter från partiet i motionen.