22 apr 2015 06:00

22 apr 2015 06:00

Vill skapa fler ST-tjänster

REGIONEN

Majoriteten i regionen föreslår att 25 nya ST-tjänster (läkare som gör sin specialisttjänstgöring) skapas inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.

Initiativet kommer från personalutskottet samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

– Den psykiatriska vården är på många håll mycket ansträngd och inte sällan beroende av hyrläkare för att klara verksamheten, säger Jonas Andersson (FP) ordförande i HSS i ett pressmeddelande.

Majoriteten i regionen föreslår att 25 nya ST-tjänster (läkare som gör sin specialisttjänstgöring) skapas inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.

Initiativet kommer från personalutskottet samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

– Den psykiatriska vården är på många håll mycket ansträngd och inte sällan beroende av hyrläkare för att klara verksamheten, säger Jonas Andersson (FP) ordförande i HSS i ett pressmeddelande.