23 apr 2015 17:13

23 apr 2015 17:13

Långa väntetider i regionen

SJUKVÅRD: Kritik mot cancervården i Västra Götaland

Väntetiderna för vård är längre i Västra Götaland än rikssnittet för flera cancerdiagnosen, enligt Cancerfondsrapporten.

Rapporten granskar hur regioner och landsting uppfyller Socialstyrelsens mål för bröst-, lung-, tjocktarms- och ändtarmscancer.

För Västra Götaland ser det oroväckande ut på flera punkter. I genomsnitt får patienter med diagnoser vänta 41 dagar på behandling; rikssnittet ligger på 38 dagar.

I rapporten står det även att regionen missar vårdmålen för tjocktarmscancer, bara drygt sex av tio patienter bedöms av flera experter innan behandling.

– Utan en sådan bedömning kan en tumör som kunde opererats bort, felaktigt bedömas som möjlig att operera, säger Jan Zedenius, chefläkare vid Cancerfonden i ett pressmeddelande.

Inte heller når regionen målen för ändtarmscancer eller lungcancer, men är en av tre som når målen för bröstcancer.

Cancerfondens undersökning visar att ingen region eller landsting uppfyller de granskade målen för ändtarms- och tjocktarmscancer.

Rapporten granskar hur regioner och landsting uppfyller Socialstyrelsens mål för bröst-, lung-, tjocktarms- och ändtarmscancer.

För Västra Götaland ser det oroväckande ut på flera punkter. I genomsnitt får patienter med diagnoser vänta 41 dagar på behandling; rikssnittet ligger på 38 dagar.

I rapporten står det även att regionen missar vårdmålen för tjocktarmscancer, bara drygt sex av tio patienter bedöms av flera experter innan behandling.

– Utan en sådan bedömning kan en tumör som kunde opererats bort, felaktigt bedömas som möjlig att operera, säger Jan Zedenius, chefläkare vid Cancerfonden i ett pressmeddelande.

Inte heller når regionen målen för ändtarmscancer eller lungcancer, men är en av tre som når målen för bröstcancer.

Cancerfondens undersökning visar att ingen region eller landsting uppfyller de granskade målen för ändtarms- och tjocktarmscancer.