24 apr 2015 18:12

24 apr 2015 21:09

"En utförarstyrelse ska inte ägna sig åt politisering"

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot ett beslut i Skararborgs sjukhus styrelse i torsdags.

Frågan gällde en skrivning i Skas delårsrapport. I förslaget stod det att budgeten anpassats till den förändrade beräkningen för regionbidraget, som ”inklusive andra förändringar skulle innebära krav på effektivisering på ytterligare fyra procent”.

Majoriteten ville ändra skrivningen så att effektiviseringskravet anges till en procent, vilket även är regionledningens syn på kravet som ligger i budgeten. Oppositionen menar att besparingskravet i verkligheten är högre. Det krävdes votering innan styrelsen tog beslut om ändringen.

"Har inte varit med om det tidigare"

Både S och V reserverade sig.

– Har inte varit med om det tidigare, och en utförarstyrelse ska inte ägna sig åt politisering av frågor. Vi har att förhålla oss till den ersättning vi får via nämnden som beställer vården och jobba utefter det. Det är ju skillnad för en styrelse som beställer, men vi har ett skifte i sättet att jobba, säger Johan Ask (S), vice ordförande i Skas styrelse.

Ask menar att det handlar om en omskrivning av förutsättningarna och att siffrorna ska vara korrekta.

– En procent på vår omsättning är cirka 37 miljoner. När förutsättningarna för 2015, med bland annat en förändrad ersättningsmodell samt hyresmodell, blev klara var obalansen 120 miljoner. Det måste räknas med i våra prognoser, verkligheten är densamma och vi måste ta hem pengarna.

Frågan gällde en skrivning i Skas delårsrapport. I förslaget stod det att budgeten anpassats till den förändrade beräkningen för regionbidraget, som ”inklusive andra förändringar skulle innebära krav på effektivisering på ytterligare fyra procent”.

Majoriteten ville ändra skrivningen så att effektiviseringskravet anges till en procent, vilket även är regionledningens syn på kravet som ligger i budgeten. Oppositionen menar att besparingskravet i verkligheten är högre. Det krävdes votering innan styrelsen tog beslut om ändringen.

"Har inte varit med om det tidigare"

Både S och V reserverade sig.

– Har inte varit med om det tidigare, och en utförarstyrelse ska inte ägna sig åt politisering av frågor. Vi har att förhålla oss till den ersättning vi får via nämnden som beställer vården och jobba utefter det. Det är ju skillnad för en styrelse som beställer, men vi har ett skifte i sättet att jobba, säger Johan Ask (S), vice ordförande i Skas styrelse.

Ask menar att det handlar om en omskrivning av förutsättningarna och att siffrorna ska vara korrekta.

– En procent på vår omsättning är cirka 37 miljoner. När förutsättningarna för 2015, med bland annat en förändrad ersättningsmodell samt hyresmodell, blev klara var obalansen 120 miljoner. Det måste räknas med i våra prognoser, verkligheten är densamma och vi måste ta hem pengarna.