30 apr 2015 13:59

30 apr 2015 14:15

Flera nya avtal om tandvård

Folktandvården i regionen har skrivit drygt 11 000 avtal om frisktandvård under året, och har totalt 154 000 avtal med patienter.

Flera av de som tecknat avtal i år är blivande 25-åringar som inte längre har fri tandvård.

Folktandvården har däremot svårt att rekrytera tandsköterskor och tandhygienister, på grund av att antalet utbildningsplatser inte räcker för att fylla behoven. Ledningen hoppas att kontakter med olika myndigheter ska ge resultat.

Flera av de som tecknat avtal i år är blivande 25-åringar som inte längre har fri tandvård.

Folktandvården har däremot svårt att rekrytera tandsköterskor och tandhygienister, på grund av att antalet utbildningsplatser inte räcker för att fylla behoven. Ledningen hoppas att kontakter med olika myndigheter ska ge resultat.