02 maj 2015 12:31

02 maj 2015 12:31

Regionens kök ska certifieras

13 kök i Västra Götaland, inklusive Skaraborgs sjukhus, drivs av regionservice och nu pågår arbetet med att få köken Krav-certifierade.

Ett av kraven för att få en certifiering är att minst 25 procent av livsmedlen ska vara ekologiska. Just nu är andelen 35 procent och målet är att ekologiska livsmedel ska stå för hälften av livsmedelsbudgeten år 2020.

Snart har medarbetarna i måltidsverksamheten fått den utbildning om ekologisk produktion som krävs för certifieringen.

Ett av kraven för att få en certifiering är att minst 25 procent av livsmedlen ska vara ekologiska. Just nu är andelen 35 procent och målet är att ekologiska livsmedel ska stå för hälften av livsmedelsbudgeten år 2020.

Snart har medarbetarna i måltidsverksamheten fått den utbildning om ekologisk produktion som krävs för certifieringen.