04 maj 2015 12:48

04 maj 2015 12:49

Mer regionpengar till Skaraborg

Regionledningen fryser införandet av den nya resursfördelningsmodellen, vilket innebär att Skaraborg får större del av resurserna under 2016 än vad som var tänkt från början. Därmed ljusnar det ekonomiska läget för bland annat Skaraborgs sjukhus.

– Befolkningen i Skaraborg sjunker inte. Nu ska vi diskutera, med samtliga partier, om vi ska behålla modellen eller om den ska förändras, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Regionledningen fryser införandet av den nya resursfördelningsmodellen, vilket innebär att Skaraborg får större del av resurserna under 2016 än vad som var tänkt från början. Därmed ljusnar det ekonomiska läget för bland annat Skaraborgs sjukhus.

– Befolkningen i Skaraborg sjunker inte. Nu ska vi diskutera, med samtliga partier, om vi ska behålla modellen eller om den ska förändras, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).