05 maj 2015 05:00

05 maj 2015 05:00

Mer pengar till Skaraborg i regionens budget

Regionledningen fryser det andra steget i resursfördelningsmodellen, vilket innebär mer pengar till sjukvården i Skaraborg.

– Ett glädjande besked, säger Lars Johansson, direktör på Skaraborgs sjukhus.

Resursfördelningsmodellen anger hur medlen fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen. När modellen reviderades för något år sedan, blev effekten att större del gick till ett växande Göteborg och mindre till landsbygden. Modellen, som infördes i år, har väckt protester, inte minst från Skaraborgs sjukhus och NU-sjukvården i Bohuslän och Dalsland.

Under måndagen, då regionledningens budget för 2016 presenterades, kom beskedet om att modellen fryses och att nyckeltalet för 2015 även gäller för 2016.

– Vi vill inte öka trycket på Skas och Nu-sjukvården ännu mer och tar inte det andra steget, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Jonas Andersson (FP):

– Vi är förbryllade över vissa effekter, bland annat över parametrarna för landsbygd och socioekonomi.

Beskedet gladde Skaraborgs sjukhus. Direktör Lars Johansson och hans kollegor brottas just nu med åtgärder som ska minska utgifterna.

– Nu får vi en lättnad på cirka 80 miljoner för 2016, säger Johansson.

Budgeten innehåller mycket som ledningen (M, FP, C, KD och MP) aviserade då de tog över makten efter höstens val.

Inom hälso- och sjukvården tillförs akutvårdskedjan 50 miljoner extra och psykiatrin 75 miljoner extra. Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 200 miljoner och lika mycket satsas på IT och e-hälsa.

Kollektivtrafiken får en ökad ram på 252 miljoner, dessutom satsas 25 miljoner för en utökning av studentrabatten. Sjukvården och övriga verksamheter i regionen jobbar med att fasa ut kemikalier. Ett projekt för giftfria väntrum ska öka kunskapen.

Det totala bidraget 2016 till verksamheterna ökar med drygt 1,9 miljarder, jämfört med 2015. På grund av en försämrad pensionsprognos beräknas resultatet 2017 bli -178 miljoner för att 2018 växa till -618 miljoner.

– Under 2018 till 2022 kommer det att bli ännu tuffare och vi måste göra en plan för hur vi ska göra, säger Johnny Magnusson.

”Sifferbudget”

Oppositionsrådet Alex Bergström (S), menar att det är en sifferbudget:

– Det är synd att ledningen inte använder pengarna från skattehöjningen att ta tag i sjukhusens situation. Om sjukhusen klarar de åtgärder som de är ålagda under 2015 kommer de ändå att göra ett underskott på 300 miljoner, varav Skas del är 44 miljoner.

Resursfördelningsmodellen anger hur medlen fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnderna i regionen. När modellen reviderades för något år sedan, blev effekten att större del gick till ett växande Göteborg och mindre till landsbygden. Modellen, som infördes i år, har väckt protester, inte minst från Skaraborgs sjukhus och NU-sjukvården i Bohuslän och Dalsland.

Under måndagen, då regionledningens budget för 2016 presenterades, kom beskedet om att modellen fryses och att nyckeltalet för 2015 även gäller för 2016.

– Vi vill inte öka trycket på Skas och Nu-sjukvården ännu mer och tar inte det andra steget, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Jonas Andersson (FP):

– Vi är förbryllade över vissa effekter, bland annat över parametrarna för landsbygd och socioekonomi.

Beskedet gladde Skaraborgs sjukhus. Direktör Lars Johansson och hans kollegor brottas just nu med åtgärder som ska minska utgifterna.

– Nu får vi en lättnad på cirka 80 miljoner för 2016, säger Johansson.

Budgeten innehåller mycket som ledningen (M, FP, C, KD och MP) aviserade då de tog över makten efter höstens val.

Inom hälso- och sjukvården tillförs akutvårdskedjan 50 miljoner extra och psykiatrin 75 miljoner extra. Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 200 miljoner och lika mycket satsas på IT och e-hälsa.

Kollektivtrafiken får en ökad ram på 252 miljoner, dessutom satsas 25 miljoner för en utökning av studentrabatten. Sjukvården och övriga verksamheter i regionen jobbar med att fasa ut kemikalier. Ett projekt för giftfria väntrum ska öka kunskapen.

Det totala bidraget 2016 till verksamheterna ökar med drygt 1,9 miljarder, jämfört med 2015. På grund av en försämrad pensionsprognos beräknas resultatet 2017 bli -178 miljoner för att 2018 växa till -618 miljoner.

– Under 2018 till 2022 kommer det att bli ännu tuffare och vi måste göra en plan för hur vi ska göra, säger Johnny Magnusson.

”Sifferbudget”

Oppositionsrådet Alex Bergström (S), menar att det är en sifferbudget:

– Det är synd att ledningen inte använder pengarna från skattehöjningen att ta tag i sjukhusens situation. Om sjukhusen klarar de åtgärder som de är ålagda under 2015 kommer de ändå att göra ett underskott på 300 miljoner, varav Skas del är 44 miljoner.