05 maj 2015 18:24

05 maj 2015 18:24

Otrygg patient fick inte hjälp

En anhörig till en patient, som kommit från intensivvårdsavdelningen, vårdades på medicinavdelningen på Skaraborgs sjukhus, klagade på mötandet och menade, i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att omvårdnaden var bristfällig.

Patienten, som avled någon dag senare, kände sig otrygg, föll ur sängen, lämnades ensam och fick inte hjälp med den personliga hygienen. Ivo ger inte Skas någon kritik och menar att sjukhuset svarat för rimliga åtgärder.

Patienten, som avled någon dag senare, kände sig otrygg, föll ur sängen, lämnades ensam och fick inte hjälp med den personliga hygienen. Ivo ger inte Skas någon kritik och menar att sjukhuset svarat för rimliga åtgärder.