05 maj 2015 12:55

05 maj 2015 12:55

Tandvården ska undvika stick- och skärskador

VÄSTRA GÖTALAND: Folktandvårdens nya direktiv följer reglerna

Folktandvårdens personal har fått nya riktlinjer om hantering av stickande och skärande föremål.

– Vi har inte haft många skador, men det är viktigt att alla gör rätt, säger verksamhetsutvecklaren Birgitta Gunnarsson.

Reglerna för hur stick- och skärskador i arbetet ska förebyggas började gälla 1 maj 2013. Sedan dess har folktandvården i Västra Götaland jobbat med egna riktlinjer. Nu är förslaget spikat.

– Vi har jobbat efter reglerna sedan de infördes, säger Birgitta Gunnarsson.

Inom tandvården gäller de nya reglerna främst sprutor. Det finns krav på att använda sprutor som har en inbyggd säkerhetsfunktion, som det finns sådana produkter att köpa. Riktlinjerna är tydliga hur personalen ska agera när sprutorna använts.

– Det finns en skyddshylsa som ska dras ned över nålen när den använts. Sedan ska den säkras så att nålen inte kan sticka någon.

Birgitta Gunnarsson betonar att några av de nya produkterna tar längre tid att använda, jämfört med de tidigare.

– Det är en process att lära sig nytt, det kan ta tid innan man vant sig.

Föremål som inte innehåller en inbyggd skyddsfunktion får bara användas om det inte finns något motsvarande med funktionen på marknaden.

Reglerna för hur stick- och skärskador i arbetet ska förebyggas började gälla 1 maj 2013. Sedan dess har folktandvården i Västra Götaland jobbat med egna riktlinjer. Nu är förslaget spikat.

– Vi har jobbat efter reglerna sedan de infördes, säger Birgitta Gunnarsson.

Inom tandvården gäller de nya reglerna främst sprutor. Det finns krav på att använda sprutor som har en inbyggd säkerhetsfunktion, som det finns sådana produkter att köpa. Riktlinjerna är tydliga hur personalen ska agera när sprutorna använts.

– Det finns en skyddshylsa som ska dras ned över nålen när den använts. Sedan ska den säkras så att nålen inte kan sticka någon.

Birgitta Gunnarsson betonar att några av de nya produkterna tar längre tid att använda, jämfört med de tidigare.

– Det är en process att lära sig nytt, det kan ta tid innan man vant sig.

Föremål som inte innehåller en inbyggd skyddsfunktion får bara användas om det inte finns något motsvarande med funktionen på marknaden.