06 maj 2015 09:50

06 maj 2015 09:50

Skas anmäler patientdöd

IVO-ANMÄLAN

En patient, som tidigare varit i kontakt med öppenvårdspsykiatrin på Skaraborgs sjukhus, avslutade kontakten med sjukhuset 2009. Patienten erbjöds förnyad kontakt med den psykiatriska öppenvården 2014, men hittades avliden under hösten.

Skaraborgs sjukhus har anmält, enligt Lex Maria, händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

En patient, som tidigare varit i kontakt med öppenvårdspsykiatrin på Skaraborgs sjukhus, avslutade kontakten med sjukhuset 2009. Patienten erbjöds förnyad kontakt med den psykiatriska öppenvården 2014, men hittades avliden under hösten.

Skaraborgs sjukhus har anmält, enligt Lex Maria, händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.