08 maj 2015 18:41

08 maj 2015 18:41

Regionen vill stärka pilgrimslederna

VÄSTRA GÖTALAND: Samråd mellan olika intressenter

Regionen vill förbättra infrastrukturen kring de populära pilgrimslederna.
– Internationella vandrare vill bo bra och äta gott, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD).

I tisdags samlades representanter för tre olika stift, åtskilliga kommuner, markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter för att diskutera utvecklingen av pilgrimslederna.

St Olofsleden, där bland annat sträckorna Hjo-Kungslena och Kungslena-Gudhem ingår, är den enda certifierade pilgrimsleden i Skandinavien. Ett syfte med mötet var att samla de olika parterna, för att de ska kunna jobba tillsammans.

– Alla gör bra jobb kring sina sträckor, men nu måste vi binda ihop allting, säger Brännberg.

Sammanhängande leder och gemensam information är viktiga bitar. Dessutom är det betydelsefullt med bättre möjligheter att kunna bo bra, äta gott och genomföra olika aktiviteter i anslutning till lederna.

– Internationella vandrare är ofta lite äldre, som vill unna sig lite extra mellan de olika etapperna av vandringarna.

2031 är det 1 000 år sedan S:t Olof helgonförklarades. Då väntas många pilgrimer söka sig till Nidarosdomen i Trondheim. Att förbättra möjligheterna att vandra mellan just Nidaros (ett äldre namn på Trondheim) och klassiska Santiago de Compostela i Spanien är ett viktigt mål för turismnäringen. Många kommer att gå via Skaraborg.

I tisdags samlades representanter för tre olika stift, åtskilliga kommuner, markägare, föreningar, myndigheter och andra intressenter för att diskutera utvecklingen av pilgrimslederna.

St Olofsleden, där bland annat sträckorna Hjo-Kungslena och Kungslena-Gudhem ingår, är den enda certifierade pilgrimsleden i Skandinavien. Ett syfte med mötet var att samla de olika parterna, för att de ska kunna jobba tillsammans.

– Alla gör bra jobb kring sina sträckor, men nu måste vi binda ihop allting, säger Brännberg.

Sammanhängande leder och gemensam information är viktiga bitar. Dessutom är det betydelsefullt med bättre möjligheter att kunna bo bra, äta gott och genomföra olika aktiviteter i anslutning till lederna.

– Internationella vandrare är ofta lite äldre, som vill unna sig lite extra mellan de olika etapperna av vandringarna.

2031 är det 1 000 år sedan S:t Olof helgonförklarades. Då väntas många pilgrimer söka sig till Nidarosdomen i Trondheim. Att förbättra möjligheterna att vandra mellan just Nidaros (ett äldre namn på Trondheim) och klassiska Santiago de Compostela i Spanien är ett viktigt mål för turismnäringen. Många kommer att gå via Skaraborg.