09 maj 2015 07:00

09 maj 2015 07:00

Förbättrat läge för Skas

SKARABORG: Flyttad semester och extraarbete minskar sommartrycket

Skaraborgs sjukhus saknar bemanning för cirka 25 av de vårdplatser som skulle ha varit öppna i sommar.

– Men läget har förbättrats, säger planeringschef Morgan Persson.

Förra sommaren, som var besvärlig för Skas, var 520 vårdplatser öppna.

Till i år sattes målet till 540, vilket innebär att cirka 160 platser stängs, på grund av det höga trycket som var 2014.

Runt nyår saknades bemanning till mellan 70 och 80 plats, i april handlade det om 40 och just nu saknas bemanning till 25 av dem. Översatt till antal sjuksköterskor så saknas det cirka 40.

– Cheferna har jobbat hårt för att ordna till det. Dessutom har cirka totalt 50 semesterveckor flyttats till utanför semesterperioden. Flera går även in och gör extrapass på sin ordinarie ledighet, säger Morgan Persson.

Kan ni bemanna de vårdplatser som återstår?

– Det handlar om att använda befintliga resurser, vi är ändå upp i förra årets antal, även om vi ännu inte tagit definitivt beslut om öppethållandeplanen.

Persson tillägger:

– Samtidigt vet vi ju inte förrän efteråt hur bra det går.

Morgan Persson säger att ett nytt arbetssätt på akuten, där läkarbemanningen förstärks och patienterna bedöms i ett tidigare skede, förhoppningsvis ska underlätta.

– Där har vi även en högre kompetens på läkarsidan, vilket gör att besluten kan tas tidigare och att patienter inte ska behöva vänta så länge på akuten. Många andra sjukhus gör så, vi testar just nu och det ser hoppfullt ut.

Vårdplanering

Två tredjedelar av vårdplaneringsteamet, som sköter utskrivningen av de patienter som är i behov av kommunal omsorg, kommer att vara i tjänst under sommaren, vilket också bedöms minska behovet av vårdplatser.

– Samtidigt kommer det underlättas av att vi har somatisk slutenvård på två ställen i sommar, vi stänger medicinavdelningen i Falköping. Vi undviker många transporter. Men generellt fungerar kommunikationerna och processerna med kommunerna bra.

SKas är inte ensamt om att ha problem med semesterbemanningen. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, bedömer 80 procent av regionerna och landstingen bemanningssituationen är sämre i år än förra året.

Förra sommaren, som var besvärlig för Skas, var 520 vårdplatser öppna.

Till i år sattes målet till 540, vilket innebär att cirka 160 platser stängs, på grund av det höga trycket som var 2014.

Runt nyår saknades bemanning till mellan 70 och 80 plats, i april handlade det om 40 och just nu saknas bemanning till 25 av dem. Översatt till antal sjuksköterskor så saknas det cirka 40.

– Cheferna har jobbat hårt för att ordna till det. Dessutom har cirka totalt 50 semesterveckor flyttats till utanför semesterperioden. Flera går även in och gör extrapass på sin ordinarie ledighet, säger Morgan Persson.

Kan ni bemanna de vårdplatser som återstår?

– Det handlar om att använda befintliga resurser, vi är ändå upp i förra årets antal, även om vi ännu inte tagit definitivt beslut om öppethållandeplanen.

Persson tillägger:

– Samtidigt vet vi ju inte förrän efteråt hur bra det går.

Morgan Persson säger att ett nytt arbetssätt på akuten, där läkarbemanningen förstärks och patienterna bedöms i ett tidigare skede, förhoppningsvis ska underlätta.

– Där har vi även en högre kompetens på läkarsidan, vilket gör att besluten kan tas tidigare och att patienter inte ska behöva vänta så länge på akuten. Många andra sjukhus gör så, vi testar just nu och det ser hoppfullt ut.

Vårdplanering

Två tredjedelar av vårdplaneringsteamet, som sköter utskrivningen av de patienter som är i behov av kommunal omsorg, kommer att vara i tjänst under sommaren, vilket också bedöms minska behovet av vårdplatser.

– Samtidigt kommer det underlättas av att vi har somatisk slutenvård på två ställen i sommar, vi stänger medicinavdelningen i Falköping. Vi undviker många transporter. Men generellt fungerar kommunikationerna och processerna med kommunerna bra.

SKas är inte ensamt om att ha problem med semesterbemanningen. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, bedömer 80 procent av regionerna och landstingen bemanningssituationen är sämre i år än förra året.