09 maj 2015 10:29

09 maj 2015 10:29

Minister gav regionen pris

Västra Götalandsregionen har prisats för jobbet att ha ett klart och begripligt myndighetsspråk. Språkrådets årliga pris gick till regionen, bland annat för projektet att handlingarna ska vara lättlästa.

Lätt att läsa och hitta, ett begripligt språk, gemensamma mallar och en minskad mängd handlingar var viktiga mål för projektet.

Priset delades ut av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe (MP) vid en ceremoni i Stockholm i veckan.

Lätt att läsa och hitta, ett begripligt språk, gemensamma mallar och en minskad mängd handlingar var viktiga mål för projektet.

Priset delades ut av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe (MP) vid en ceremoni i Stockholm i veckan.